2016-09-28

Fler medgivanden med ny förhörsteknik

FORSKNING. Genom att strategiskt använda tillgängliga bevis i förhör med misstänka blir förhören mer effektiva för att få fram medgivanden från skyldiga. Den nya förhörstekniken, som är en vidareutveckling av den så kallade Strategic Use of Evidence (SUE)-tekniken, har utvecklats inom ramen för en doktorsavhandling vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Foto: iStock photos

SUE bygger på generella psykologiska principer; den misstänktes uppfattning om vilka bevis förhörsledaren sitter inne med, vilka motstrategier den misstänkte utvecklar för att övertyga om sin oskuld, samt hur den misstänkte svarar på förhörsledarens frågor.

Genom att fokusera på den misstänktes motstrategier, och strategiskt använda de bevis som finns, kan den misstänkte fås att tro att förhörsledaren vet med än vad som egentligen är fallet och lämnar därmed ut mer information om den mest kritiska fasen vid ett brott, uppger doktoranden Serra Tekin, som testat taktiken i experimentella studier.

– Försöken visar att taktiken fungerar; de skyldiga lämnade mer kritisk information med SUE-konfrontationstaktik än med andra förhörstekniker som användes i en kontrollgrupp.
Med den rikligare informationen kunde förhörsledare i SUE-Konfrontationsgruppen få fram fler medgivanden än i kontrollgruppen.

Serra Tekin har även undersökt hur vanligt det är att förhörsledare använder sig av bevis på ett strategiskt sätt vid förhör, och resultaten visar att de förvisso använder sig av bevis men inte så ofta för att få fram ett medgivande.

Titeln på avhandlingen är Eliciting admissions from suspects in criminal investigations.