2016-09-13

Bäst behandlingsresultat om målet är helnykterhet

FORSKNING. Personer med alkoholberoende som söker hjälp lyckas bäst om den egna och vårdgivarens målsättning är att uppnå helnykterhet. För personer som vill uppnå en kontrollerad alkoholkonsumtion och söker vård hos en vårdgivare som delar den målsättningen lyckas mindre bra. Det visar en studie från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Foto: iStock Photos

Det finns olika synsätt bland vårdgivare för hur alkoholproblem ska hanteras. Vissa vill uppnå helnykterhet, andra förespråkar ett kontrollerat drickande. Kristina Berglund, docent i psykologi, har följt upp 201 vuxna patienter 2,5 år efter behandling för att se hur stor påverkan en samsyn på behandlingen har för behandlingsresultatet.

Resultatet visar att betydelsen av samsyn är underordnad betydelsen av målsättningen för behandlingen. Nära 90 procent av patienterna som var eniga med vårdgivaren om att inte dricka alls var fortfarande nyktra när uppföljningen gjordes, medan endast 50 procent av dem som var eniga med sin vårdgivare om en behandling som syftade till ett kontrollerat drickande hade lyckats få kontroll över det.

Slutsatsen är att en gemensam målsättning inte är det centrala för bra behandlingsresultat, utan att det i längden är svårare att hålla kvar ett kontrollerat drickande än att avstå helt. Studien är gjord inom ramen för projektet Gothenburg Alcohol Research Project (GARP) vid psykologiska institutionen, och publicerad i Alcoholism Clinical and Experimental Research, 2016:40;874-9.