AKTUELLT

 • Översyn av kurser i rättspsykologi

  2017-05-23

  AKTUELLT. Det så kallade Kevinfallet gör nu att Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet ser över kurserna i rättspsykologi, i dialog med psykologiprofessor Sven Å. Christianson som ansvarar för tre av dessa kurser. Bakgrunden är det som framkommit om Christiansons roll som expert åt polisen.

  Läs vidare

 • Ökad behandlingskvalitet med eget Cochrane-center

  2017-05-16

  AKTUELLT. I dag lanseras Cochrane Sverige. Det blir en del av ett nätverk med drygt 130 länder vars syfte är att bidra till en högkvalitativ och evidensbaserad hälso- och sjukvård. Psykologen Marie Kanstrup har deltagit i etableringsarbetet i Sverige.
  -En målsättning på sikt är att alla fritt ska kunna ta del av Cochranes systematiska litteraturöversikter, säger Marie Kanstrup.

  Läs vidare

 • Etnisk diskriminering bakom ökad ohälsa

  2017-05-11

  FORSKNING. Barn som utsätts för etnisk diskriminering löper ökad risk att utveckla adhd, depression och ångestsyndrom. Det visar en stor studie som nyligen presenterades vid en vetenskaplig kongress i USA. Forskarna bakom studien tror att särskilda föräldraprogram kan fungera förebyggande.

  Läs vidare

 • Vinnaren av Lilla Psykologpriset:
  ”Jag är ingen supermänniska”

  2017-05-09

  AKTUELLT. Alla finalister var värdiga vinnare. Det säger Siri Helle som tog hem Lilla Psykologpriset, som delades ut i helgen på Psykologstudentkonferensen, PS17, i Linköping.

  Läs vidare

 • "Jag trivs bäst där det ovanliga blir normalt"

  2017-05-08

  NY BOK. I antologin Du får väl säga som det är låter psykologen och författaren Christina Renlund anhöriga till någon med sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning berätta om sina erfarenheter.
  -Det är personliga berättelser om relationer och styrkan som diagnosen också kan föra med sig, säger Christina Renlund.

  Läs vidare

 • "Fler psykologer borde arbeta preventivt"

  2017-05-04

  DEBATT. Vi psykologer måste sluta prioritera behandling och i stället använda vår unika kompetens för att främja hälsa. Det skriver psykologstudenterna Siri Helle och Kristin Öster i ett debattinlägg.

  Läs vidare

 • "Frågor om sexualitet viktigare än vad många psykologer tror"

  2017-05-03

  AKTUELLT. Psykologer drar sig för att tala om sexuell funktion med patienter trots att sexuell ohälsa ofta ligger bakom psykisk ohälsa. Men för patienten kan sådana frågor kännas befriande. Det berättar psykolog Johanna Ekdahl, aktuell med en bok om beteendeterapi vid sexuella problem.

  Läs vidare

 • "Jag var fast i ett slavkontrakt"

  2017-05-02

  AKTUELLT. När psykologen Natalia Buffa ville byta jobb hamnade hon i en rävsax. Hon hade skrivit på ett avtal om att stanna hos arbetsgivaren i minst sex år - i annat fall skulle hon tvingas betala över tvåhundratusen kronor för en utbildning som arbetsgivaren hade bekostat.

  Läs vidare

 • "Jag är en politisk bomb"

  2017-04-27

  AKTUELLT. Psykologen Haydar Adelson är killen från Mellanöstern med muslimsk bakgrund som precis kommit ut ur gay-garderoben. Nu är han talesperson för Stockholm Pride med siktet på att med psykologin utmana fördomar, både inom och utanför HBTQ-världen.

  Läs vidare

 • Fler psykologer i USA får förskrivningsrätt

  2017-04-24

  AKTUELLT. Allt fler amerikanska delstater ger psykologer rätt att förskriva läkemedel. Den senaste i raden är Idaho som nu i april gav psykologer en lagstadgad förskrivningsrätt och blev därmed den femte delstaten som tagit det beslutet. Det amerikanska psykologförbundet, APA, välkomnar utvecklingen.

  Läs vidare

 • Psykologisk kompetens saknas bakom omdanande förslag

  2017-04-19

  DEBATT. Det reella problemet med expertgruppen för nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom handlar om betydligt mer än synen på psykoterapi och evidens. Problemet är att den bland annat saknar kompetens om psykologin som vetenskap, men expertgruppen har ändå lagt ett detaljerat och omdanande förslag åt landets mäktigaste vårdadministratör, Socialstyrelsen. Det skriver psykologen Ulf Hjelm i ett debattinlägg.

  Läs vidare

 • Förbättrad hälsa med internet-KBT och motion

  2017-04-18

  FORSKNING. En ökad ordinering av internet-KBT och fysisk träning skulle kunna förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. Det visar psykologen Catharina Strid i en ny studie från Lunds universitet. En av fördelarna med internet-KBT jämfört med vanlig KBT är att den kan användas när det bäst passar patienten. 

  Läs vidare

 • Tre finalister till Lilla Psykologpriset

  2017-04-13

  AKTUELLT. De tre finalisterna till Lilla Psykologpriset 2017 är Siri Helle, Stockholms universitet, Mira Hourani, Linnéuniversitetet, och Jacqueline Levi, Lunds universitet. Priset, som ska gå till en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet, delas ut under PS17 i Linköping den 5–7 maj.

  Läs vidare

 • ”Staten borde använda oss psykologer bättre”

  2017-04-11

  AKTUELLT. Vad kan jag bidra med? Vilken psykologisk kunskap behövs? Psykologen Liria Ortiz har sedan terrorattentatet på Drottninggatan i fredags använt sociala medier för att sprida råd och information.

  Läs vidare

 • Psykolog chef för Röda Korsets Center för torterade flyktingar

  2017-04-06

  AKTUELLT. 3 frågor till Thomas Lindgren, psykolog och psykoterapeut, som efter många år som anställd på Stockholms universitet nu tillträtt som ny verksamhetschef för Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm.
  - Det var dags för en förändring och jag kände mig hedrad när jag erbjöds det här uppdraget, säger Thomas Lindgren.

  Läs vidare

 • Samband mellan självskadebeteende och våldsbrottslighet

  2017-04-06

  FORSKNING. Det finns ett samband mellan självskadebeteende och våldsbeteende mot andra. Det visar en ny studie från Karolinska institutet av bland andra psykologen Hanna Sahlin. Men studien ger inget stöd för att självskadebeteendet i sig orsakar våldsbrottslighet, snarare handlar det om en delad underliggande sårbarhet.

  Läs vidare

 • Otydliga kompetenskrav i förslag till nya riktlinjer

  2017-04-04

  AKTUELLT. Kompetenskraven för den personal som ska bedöma och behandla patienter med depression och ångestsyndrom måste bli tydligare. Det skriver Psykologförbundet i sitt remissvar på förslaget till nya nationella riktlinjer. Förbundet vill dessutom att det görs en ny granskning av forskningsläget gällande PDT.

  Läs vidare

 • Får jag kontakta socialtjänsten om jag misstänker att ett barn far illa?

  2017-03-29

  FRÅGA JURISTEN. Vilka regler gäller om du som psykolog inom primärvården får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, då du inte själv har träffat barnet i fråga? Förbundsjuristen Nils Erik Solberg reder ut vad som gäller. 

  Läs vidare

 • ”29 år och sjukskriven, det är vansinnigt”

  2017-03-23

  AKTUELLT. Bara tio av 21 landsting klarar av att göra adhd-utredningar på barn och unga inom tidsramen för den förstärkta vårdgarantin. Bup-psykologen Martin Herrgård, 29 år, berättar varför han sjukskrevs för utmattningssyndrom.

  Läs vidare

 • ”Låt psykologer ansvara för att riktlinjerna implementeras i vården”

  2017-03-20

  DEBATT. Den stora frågan gällande nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom är hur evidensbaserad psykologisk behandling bäst ska implementeras i vården. De mest lämpade är psykologerna, men där saknas en länk i Socialstyrelsens resonemang. Det skriver Sveriges Kliniska Psykologers Förening

  Läs vidare

 • Oväntat lönelyft

  2017-03-16

  AKTUELLT. Psykologernas medellön har för första gången passerat 40 000 kronor, visar Psykologförbundets nya lönestatistik och utvecklingen blev betydligt bättre än vad förbundet befarat. Psykologerna i Örebro lyckades bäst i landet med 4,2 procent i lönelyft.
  -Vi har blivit duktigare på att förhandla, säger Izabela Adamiak, ordförande för Psykologföreningen Örebro.

  Läs vidare

 • Rättspsykologin bidrar till säkrare asylbedömningar

  2017-03-13

  AKTUELLT. Migrationsverket tar hjälp av rättspsykologisk kompetens för att uppnå säkrare asylbedömningar. Huvudansvarig för ett nytt beslutsstöd till handläggarna är psykologiprofessor Pär Anders Granhag vid Göteborgs universitet.
  -Bedömningarna är mycket svåra och här kan rättspsykologisk kunskap verkligen göra skillnad, säger Pär Anders Granhag.

  Läs vidare

 • Inte mindre empatisk av våldsamma datorspel

  2017-03-09

  FORSKNING. Våldsamma datorspel leder inte till ett ökat aggressivt beteende eller en sänkt empatisk förmåga hos spelaren. Detta enligt en ny tysk studie. Resultaten motsäger flera tidigare rön, men då har man inte som nu studerat långtidseffekter, uppger forskarna bakom den nya studien.

  Läs vidare

 • ”Vårt förslag stärker barnens perspektiv”

  2017-03-07

  3 FRÅGOR till psykolog Jenny Klefbom, den enda med psykologisk kompetens som ingått i utvärderingen av 2006 års vårdnadsreform. Nu har betänkandet Se barnet! överlämnats till regeringen.
  - Med vårt förslag stärker vi barnens perspektiv i vårdnadstvister, säger Jenny Klefbom.

  Läs vidare

 • Allvarliga konsekvenser av nätbaserade övergrepp

  2017-03-02

  AKTUELLT. Sexuella övergrepp på nätet mot barn kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Det visar en ny fördjupad analys av undersökningen Unga, sex och Internet i en föränderlig värld från 2014, i vilken 5 800 gymnasieungdomar ingick

  Läs vidare

 • Samband mellan tonårströtthet och vuxenkriminalitet

  2017-02-28

  FORSKNING. Trötta tonåringar löper ökad risk för att bli kriminella som vuxna. Det visar den första longitudinella studien om sambandet mellan tonårströtthet och kriminalitet. Risken för att begå brott i 29-årsåldern ökar 4,5 gånger, visar studien, som pekar på bakomliggande socioekonomiska villkor som en viktig faktor.

  Läs vidare

 • Psykologisk behandling prioriteras i Tyskland

  2017-02-23

  AKTUELLT. -Varför ska universiteten utbilda psykoterapeuter när de inte används i vården? Det är ett oerhört slöseri.
  Det sa Stephan Hau, psykolog, psykoterapeut och professor vid Stockholms universitet under ett seminarium i riksdagen om nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom. Själv har han medverkat i arbetet med motsvarande tyska riktlinjer. 

  Läs vidare

 • Bristande transparens i psykoterapiforskning

  2017-02-21

  FORSKNING. Bara en av tre tidskrifter som publicerar metaanalyser för att peka på den effektivaste psykoterapin begär in uppgifter från granskarna om icke finansiella intressekonflikter. I de fall det görs är det få granskare som frivilligt uppger sådana, trots att de är relativt vanliga. Det framgår av en ny studie publicerad i BMJ.

  Läs vidare

 • Terapipatienter i upprop mot förslag till nya riktlinjer

  2017-02-15

  AKTUELLT. Patienters egna vittnesmål kan kanske bidra till att psykoterapeutiska metoder får en större tyngd i de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångest. Det hoppas de psykologstudenter vid Stockholms universitet som startat patientuppropet Rör inte min terapi.
  -Vi är många som upprörts över att förslaget till nya riktlinjer har ett så starkt biologiskt perspektiv, säger Katarina Cederin, som tillsammans med Helena Björck är initiativtagare till Rör inte min terapi.

  Läs vidare

 • Dålig kunskap om psykisk ohälsa ökar risken för diskriminering

  2017-02-14

  AKTUELLT. Kunskapen om psykisk ohälsa brister i landets kommuner. Endast en tredjedel har ett handlingsprogram inom socialtjänsten mot diskriminering som omfattar psykisk funktionsnedsättning och i drygt hälften av kommunerna har socialtjänstpersonal fått kompetensutveckling kring bemötande kopplat till psykisk funktionsnedsättning. Det visar en kartläggning utförd av Nationell samverkan för psykisk hälsa.

  Läs vidare

 • APA kritiserar Trumps beslut om flyktingar

  2017-02-09

  AKTUELLT. American Psychological Association, APA, kritiserar president Donald Trumps beslut att försvåra inresor till USA för vissa nationaliteter, liksom att stoppa mottagandet av syriska flyktingar. "Att förneka dem inträde till USA är omänskligt och kommer sannolikt att förvärra deras lidande”, skriver APA:s president Antonio E. Puente i ett uttalande.

  Läs vidare

 • Vanligt med negativa behandlingseffekter

  2017-02-07

  FORSKNING. Uppemot 9 procent av patienter med depression och ångestsyndrom som genomgår internet-KBT rapporterar negativa effekter av behandlingen.
  -Genom kontinuerlig mätning och bättre matchning till rätt behandling skulle dessa förmodligen kunna förebyggas, säger Alexander Rozental som nyligen disputerade på en avhandling om biverkningar av internet-KBT.

  Läs vidare

 • Jakten på specialister

  2017-02-02

  AKTUELLT. Flera kliniker söker med ljus och lykta efter specialistpsykologer. Psykiatri Sydväst i Stockholm har efter ett års letande lagt rekryteringen på is.
  -Vi behöver komma på något nytt för att locka specialisterna, säger sektionschef Roland Säll, som tillsammans med den kvalitetsansvarige psykologen Jesper Enander inrättat nya specialisttjänster på Psykiatri Sydväst.

  Läs vidare

 • Psykologidagarna 2017
  ”Social fobi vanlig orsak till skolfrånvaro”

  2017-01-26

  AKTUELLT. -Social fobi hos ungdomar ligger ofta bakom skolfrånvaro och möts de inte av vuxna i skolan riskerar den psykiska ohälsan att utvecklas till mer allvarliga tillstånd.
  Det säger Malin Gren Landell, psykolog och forskare och en av föreläsarna på Psykologidagarna 2017.  

  Läs vidare

 • ”Stort behov av specialisttjänster inom kommunal sektor”

  2017-01-25

  AKTUELLT. Specialisttjänster inom kommunal sektor var en av frågorna som den nya förbundsstyrelsen behandlade vid sitt första möte efter kongressen.
  -Den prestigelöshet som genomsyrar FS kändes väldigt bra, säger Elinor Schad som är ny i förbundsstyrelsen och dess 2:e vice ordförande.

  Läs vidare

 • Psykologi viktigare än pengar för att ändra ett beteende

  2017-01-23

  FORSKNING. Psykologiska faktorer har en större betydelse än pengar för att få människor att ändra ett beteende. Men både beslutsfattare och folk i allmänhet tror oftast att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det visar psykologiprofessorn Per Kristensson, Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet, i en ny studie.

  Läs vidare

 • Egna initiativ viktiga för innovationer

  2017-01-18

  FORSKNING. Medarbetares egna initiativ är viktiga för att skapa fler innovationer i en organisation. Däremot tycks inte goda relationer mellan medarbetare och ledare i sig leda till fler innovationer. Det visar en ny svensk studie av bland andra psykologiprofessor Sven Hemlin vid Gothenburg Research Institute.

  Läs vidare

 • Studentprotesten gav resultat

  2017-01-12

  AKTUELLT. Trots en massiv studentprotest mot nedskärningar på psykologprogrammet vid Lunds universitet, stod Samhällsvetenskapliga fakulteten fast vid sitt beslut.
  Men kampen var inte förgäves

  Läs vidare

 • Belönas för forskning om flyktingars psykiska hälsa

  2017-01-09

  AKTUELLT. Anna-Clara Hollander, psykolog och forskare på Karolinska institutet, har belönats för den bästa vetenskapliga artikeln inom psykiatri 2016 skriven av yngre forskare, av föreningen European Psychiatric Association. Hennes studier handlar om ökad risk för icke-affektiva psykoser bland utrikes födda.
  -Jag hoppas att priset kan understryka vikten av forskning om psykisk hälsa hos flyktingar, säger Anna-Clara Hollander.

  Läs vidare

 • Vanligt med depressioner bland piloter

  2017-01-04

  FORSKNING. Hundratals piloter inom civilflyget går varje dag till jobbet med symtom på depression och i många fall även suicidtankar. Det visar en ny studie publicerad i Environmental Health. Få söker hjälp, dels för att det kan påverka karriären negativt, dels för att långa arbetstider och frånvaron från hemmet försvårar en planerad behandling.

  Läs vidare

 • Lämna Facebook och må bättre

  2017-01-02

  FORSKNING. Avstå från Facebook under en vecka och må lite bättre! Det gäller framför allt om du tillhör den grupp användare som mest följer andras inlägg och sällan själv postar något. Det framgår av en ny dansk studie med över 1 000 deltagare.

  Läs vidare

 • Hur går det med nyårslöftet?

  2016-12-28

  FORSKNING. Vilka nyårslöften ger svenskar och hur väl håller vi dessa? Det vill Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, ta reda på i en ny studie som till viss del bygger på tidigare forskning på hans institution om bland annat prokrastinering.

  Läs vidare

 • Skolflickor påverkas mest av sexuella trakasserier

  2016-12-22

  FORSKNING. Sexuella trakasserier mot flickor i skolåldern är en viktig faktor bakom depressiva symptom medan pojkar inte drabbas lika hårt. För pojkar är ett lågt relativt välstånd - att ha sämre med pengar än kompisarna - en viktigare orsak till depressiva symtom. Det visar doktoranden Heléne Zetterström Dahlqvist en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

  Läs vidare

 • "Jag är rädd för vad andra psykologer ska tycka"

  2016-12-14

  5 frågor till Stefan Blomberg, en av Sveriges främsta experter på mobbning i arbetslivet, som i fem program - som utspelas på fyra arbetsplatser - ska coacha Morgan Alling i SVT:s serie Morgans Mission.

  Läs vidare

 • Sluta döma - börja fråga

  2016-12-12

  TMO, traumamedveten omsorg, ska minska den psykiska ohälsan hos ensamkommande barn i Sverige. Howard Bath, psykolog från Australien, föreläser om förhållningssättet på Rädda Barnens kurser.
  - Man måste känna att man har någonstans att falla för att orka sätta ord på det svåra man varit med om, säger han.

  Läs vidare

 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi prioriteras i nya nationella riktlinjer

  2016-12-08

  AKTUELLT. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi får hög prioritet för förebyggande av återfall i depression i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Men för att riktlinjerna ska få bättre genomslag i vården krävs fler psykologer, anser Socialstyrelsen.
  – Patienterna får fortfarande främst träffa läkare när det i stället kanske borde handla om psykologbesök, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen

  Läs vidare

 • "Jag gillar friheten"

  2016-12-07

  AKTUELLT. Mest uppskattade han friheten, variationen och lönen. Men det var inte villkoren som lockade Hans-Martin Engström att bli hyrpsykolog.
  - Jag hade egentligen inget val, säger han.

  Läs vidare

 • "Det är win-win-win"

  2016-12-07

  AKTUELLT. Bemanningsföretagen som hyr ut psykologer ser ljust på framtiden. Randstad Care AB har på bara ett år gått från två till tjugo hyrpsykologer.
  - Klart det är bra business, säger Per Söderberg, konsultchef.

  Läs vidare

 • Får patienten spela in mig?

  2016-12-05

  FRÅGA JURISTEN: Vill en patient spela in sitt samtal med psykologen bör man som psykolog först fråga om skälen till inspelningen. Det kan ofta finnas godtagbara skäl för en ljudinspelning, enligt bland annat uttalanden från JO. Men kontrollera först om din arbetsplats har egna regler kring detta. Det svarar förbundsjuristen Nils-Erik Solberg i Fråga Juristen.

  Läs vidare

 • ”Ett erkännande av behandlingsforskning”

  2016-12-01

  AKTUELLT. I flera vetenskapliga studier har psykologen och forskaren Erik Hedman, tillsammans med medarbetare vid Karolinska institutet, Gustavsbergs vårdcentral och Psykiatri Sydväst i Stockholm, visat att internetbaserad KBT är en effektiv behandlingsmetod mot hälsoångest och social fobi. Nu tilldelas de Athenapriset 2016.
  – Priset är ett viktigt erkännande av psykologisk behandlingsforskning, säger Erik Hedman.

  Läs vidare

 • Barns våldsbeteende når kulmen vid tre års ålder

  2016-11-30

  AKTUELLT. Richard E Tremblay, professor emeritus i pediatrik, psykiatri och psykologi, tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2017 för sin forskning om våldsbeteenden hos barn. Han har bland annat visat att medan förskolan kan innebära en förebyggande faktor för våldsutveckling hos vissa barn, är den tvärtom en riskfaktor för andra.

  Läs vidare

 • Två blir en

  2016-11-29

  KONGRESS 2016. Kongressen valde ny ledning för Studeranderådet. Nye ordförande Linus Olsson Collentine, Göteborgs universitet, och vice ordförande Sebastian Röhlcke, Umeå universitet, vill få in psykologer i folks medvetande

  Läs vidare

 • Psykologin bakom sifferuppfattning belönas

  2016-11-28

  FORSKNING. Psykologiforskaren Marcus Lindskog vid Uppsala universitet tilldelas 2016 års pris till yngre forskare i psykologi för sin kognitionsforskning, med inriktning på siffror och antalsuppfattning.
  – Jätteroligt och överraskande. Det viktigaste med priset är att forskningsområdet nu uppmärksammas extra mycket och att jag får hålla ett forskarsymposium 2017, säger Marcus Lindskog.

  Läs vidare

 • Internet-KBT hjälper barn med IBS

  2016-11-23

  FORSKNING. En ny svensk studie med internet-KBT för barn med irritable bowel syndrome (IBS) visar positiva resultat på såväl lång som kort sikt. Bland annat höjs barnens livskvalitet.
  – Inom internetpsykiatrienheten i Stockholm erbjuds KBT till vuxna med IBS. Jag hoppas att vi ska kunna bygga upp något liknande för barn, säger psykolog Brjánn Ljótsson vid Karolinska institutet.

  Läs vidare

 • ”Primärvården måste tänka om gällande psykisk ohälsa”

  2016-11-19

  KONGRESS 2016. – Primärvården måste tänka om och inse att den även har en uppgift att behandla psykisk ohälsa och där blir psykologerna därför allt viktigare i framtiden.
  Det säger Kerstin Evelius, nationell samordnare för området psykisk hälsa, som var invigningstalare vid Psykologförbundets kongress.

  Läs vidare

 • Barn reagerar olika på trauman beroende på kön

  2016-11-17

  FORSKNING. Pojkar och flickor påverkas olika av traumatiska upplevelser i delar av hjärnan som är viktiga för bland annat känslor, empati och fysiska signaler från den egna kroppen, visar en ny studie.
  – Ungdomar kan därför dra nytta av olika behandlingsmetoder beroende på kön, säger forskaren Victor Carrion.

  Läs vidare

 • Utmattningssyndrom påverkar synen på livet

  2016-11-16

  FORSKNING. Utmattningssyndrom kan leda till ett livsförändrande existentiellt tillstånd med känslor av maktlöshet, meningslöshet och sårbarhet. Men i vården är det ett perspektiv som sällan uppmärksammas. Den visar en doktorsavhandling av Ann-Kristin Eriksson vid Mittuniversitetet.

  Läs vidare

 • Ökat stöd för mindfulness vid depression

  2016-11-15

  FORSKNING. Patienter med återkommande depressioner skulle vinna mycket om mindfulness får ingå i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Det säger psykolog Josefine Lilja, som i ny doktorsavhandling visar att Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT) kan sänka återfallsprocenten i depression från 68 procent till 16 procent.

  Läs vidare

 • 59 nya skolpsykologer

  2016-11-14

  AKTUELLT. Regeringen utvidgar det statliga stödet för att fler skolspykologer ska kunna anställas.
  - Skolpsykologer är en av de kompetenser som saknas i störst utsträckning på skolorna, säger Gustav Fridolin till Psykologtidningen.

  Läs vidare

 • Utbredd psykisk ohälsa bland nyanlända

  2016-11-10

  AKTUELLT. Det är tre gånger så vanligt med depression och ångest bland nyanlända syrier än bland den befolkningen i övrigt. Det visar en stor kartläggning som Röda Korsets Högskola nu presenterar. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd bland nyanlända kvinnor i åldern 35 till 64 år.
  – Ett bristande social stöd i det nya landet är en viktig orsak, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi och en av forskarna bakom kartläggningen.

  Läs vidare

 • ”Att säga vad man tycker är en självklarhet”

  2016-11-09

  KONGRESS 2016. ”Om vi ses som ett låglöneyrke kommer vår professionella roll att urholkas”. Det säger Maria Nermark, som till kongressen 2016 föreslås som ny ledamot i Psykologförbundets förbudsstyrelse.

  Läs vidare

 • Psykoanalys och hiphop på Kuba

  2016-11-08

  UTBLICK KUBA. Psykoanalysen på Kuba har aldrig förbjudits, men ett ekonomiskt system där all sjukvård är statlig och kostnadsfri gör det svårt att utöva traditionell psykoanalys.
  Psykologen Raidel Martinez Cabrera är en av dem som hoppas på att psykoanalytiker i framtiden ska kunna ta emot sina patienter på egna mottagningar.
  - Förändringen måste börja på institutionerna, säger han.

  Läs vidare

 • "Acceptera aldrig muntliga löften"

  2016-11-07

  FRÅGA OMBUDSMANNEN. Acceptera aldrig muntliga löften! Även om ett muntligt avtal med arbetsgivaren är bindande så kan frågetecken uppstå kring vad man egentligen kommit överens om gällande exempelvis en anställning, och därför är ett skriftligt avtal viktigt. De svarar ombudsman Leif Pilevång en psykolog som blev uppsagd då en ny chef tillträtt som inte accepterade givna löften från tidigare chef.

  Läs vidare

 • "Se upp! Om det behövs: Dra i nödbromsen innan det är försent!"

  2016-11-03

  RECENSION. Boken "Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse" av Peter Gøtzsche är en stridsskrift om psykotropiska preparat, och användbar - inte minst som uppslagsbok - även för psykologer. Men som läsare, tänk: "Se upp! Om det behövs: Dra i nödbromsen innan det är försent!" Det skriver Alf Nilsson, psykolog och professor emeritus i klinisk psykologi.

  Läs vidare

 • Massuppsägningar hotar Bup

  2016-11-01

  AKTUELLT. Sedan 2015 har 67 Bup-psykologer inom Stockholms läns landsting sagt upp sig.
  Nu kräver 206 psykologer i ett upprop: "Ge lön efter kompetens - innan ännu fler slutar."
  Men ledningens svar får missnöjet att koka ytterligare.

  Läs vidare

 • Flykten från Bup
  Nils orkade bara stanna i två år

  2016-11-01

  AKTUELLT. Stor personalomsättning, bristande patientsäkerhet och usel lön.
  Psykologen Nils Högmo, 29 år, har fått nog. Efter bara två år på Bup Bromma lämnar han nu verksamheten.
  -Trots att jag trivs finns ingen framtid för mig på Bup.

  Läs vidare

 • Anders Wahlberg mot väggen
  Vill bli vald för vad han gjort

  2016-10-31

  KONGRESS 2016. Förbundsordförande Anders Wahlberg är till kongressen 2016 nominerad för ytterligare tre år. Sett i backspegeln har det varit ett ordförandeskap som inneburit både framgångar och misslyckanden för förbundet.
  – Förra gången valdes jag för den jag var, nu ska jag väljas för det jag åstadkommit, säger Anders Wahlberg.

  Läs vidare

 • Studentprotest mot besparingar

  2016-10-27

  AKTUELLT. Mindre undervisningstid, större grupper och moment som tas bort. Nu går hundratals psykologstudenter i Lund ut i en massprotest.
  – Vårt krav är att stoppa nedskärningarna som medför en kraftigt försämrad utbildning, säger psykologstuderande Linnéa Eng.

  Läs vidare

 • ”Med en somalisk kvinna kan jag börja prata matlagning”

  2016-10-26

  AKTUELLT. Psykologerna på Arbetsförmedlingen behöver verktyg för att bättre förstå de nyanlända. Ibland döljer sig psykisk ohälsa bakom kroppsliga problem.
  - Flyktingströmmen kommer att påverka oss under lång tid framöver, säger Nicklas Timstedt, ordförande för RAPPA, den ideella föreningen för psykologer på Arbetsförmedlingen.

  Läs vidare

 • Kerstin Twedmark lämnar FS:
  ”Vi har gjort oss relevanta i samhället”

  2016-10-25

  AKTUELLT. Efter elva år i förbundsstyrelsen, de senaste tre åren som 1:e vice ordförande, väljer nu psykolog Kerstin Twedmark att inte ställa upp för omval.
  – Under mina år i FS upplever jag att vi mejslat ut vad som är psykologprofessionens bidrag och ansvar, och på så sätt gjort oss relevanta i både samhället och hos arbetsgivarna, säger Kerstin Twedmark.

  Läs vidare

 • Sjukskrivning anpassas mer till individen

  2016-10-24

  AKTUELLT. Från årsskiftet ska sjukskrivning vid psykisk ohälsa bli mer individanpassad och leda till snabbare återgång i arbete. Det tror Socialstyrelsen som uppdaterat beslutsstödet för sjukskrivning. Sveriges Kliniska Psykologers Förening tror dock att det behövs andra lösningar.
  – Det skulle krävas att primärvården gör systematiska bedömningar med standardiserade instrument, vilket inte är fallet i dag, säger Olof Molander, ledamot i föreningens styrelse.

  Läs vidare

 • Pappor saknar ofta känsla av delaktighet

  2016-10-20

  FORSKNING. Pappor känner sig ofta utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård, vilket delvis beror på att vården fokuserar på mammans gravida kropp. Det visar doktoranden Stefan Björk, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, i en ny avhandling.

  Läs vidare

 • ”Det behövs en motkraft till normen om positivt tänkande”

  2016-10-19

  AKTUELLT. 3 frågor till Ida Hallgren, psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, som under hösten leder en kurs i negativt tänkande på studieförbundet Sensus i Göteborg.
  – Det behövs en motkraft till normen om positivt tänkande, att vi får tillåta oss att tänka mer negativt, säger Ida Hallgren.

  Läs vidare

 • Debatt:
  ”Det krävs ett paradigmskifte i lönefrågan”

  2016-10-18

  DEBATT. Psykologförbundet, SACO och SKL bör gemensamt verka för att psykologers löner hamnar på samma nivå som läkares. Det skriver Njördur Viborg, psykolog, psykoterapeut och doktorand vid Lunds universitet. Han efterfrågar en större entusiasm hos den kommande Förbundsstyrelsen gällande lönefrågan liksom för en rad andra professionsfrågor.

  Läs vidare

 • ”Vi måste vässa vårt kritiska tänkande"

  2016-10-17

  AKTUELLT. Psykolog Ulrika Eskner Skoger tillträder i dag tjänsten som ny utbildningsledare för specialistutbildningen på Psykologförbundet.
  – Vårt mål är att skapa en specialistutbildning som är så bra att både psykologer och arbetsgivare vill ha den kompetensen, säger hon.

  Läs vidare

 • ”De har haft svårt att hålla nere kostnaderna”

  2016-10-13

  AKTUELLT. Ledningen för Lunds universitet försvarar de kraftiga nedskärningarna på Psykologprogrammet.
  – Man måste ta i kraftfullt, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

  Läs vidare

 • Kraftiga nedskärningar på psykologprogram – 300 studerande protesterar

  2016-10-12

  AKTUELLT. Mindre undervisningstid, större grupper och moment som tas bort. Psykologstudenterna i Lund går nu ut i en massprotest.
  – Vårt krav är att stoppa nedskärningarna som medför en kraftigt försämrad utbildning, säger psykologstuderande Linnéa Eng.

  Läs vidare

 • Nya regler för svensk legitimation

  2016-10-11

  AKTUELLT. Den 1 oktober började ett nytt system gälla för att ansöka om legitimation för psykologer utbildade utanför EU och EES. Det innebär att den som söker svensk legitimation genom kunskapsprov ska kunna visa att man har de kunskaper och färdigheter som krävs för psykologexamen, och har då lättare att gå vidare mot legitimation även då den ursprungliga utbildningen skiljer sig från den svenska.

  Läs vidare

 • Fråga juristen:
  "Får patienter ta del av WISC-testerna?"

  2016-10-10

  FRÅGA JURISTEN: Behöriga testanvändare som i sitt arbete har behov av att ta del av testprotokoll från annan verksamhet om en patient har bytt vårdgivare, har rätt till det utan att bryta testsekretessen. Det svarar Psykologförbundets jurist Nils Erik Solberg i Fråga Juristen.

  Läs vidare

 • "Psykologer bör bevaka utvecklingen av en kommission av norsk modell"

  2016-10-06

  AKTUELLT. 5 frågor till Jens Gisselgård, verksam som psykolog och sakkunnig inom norsk rättspsykiatri, som ser flera fördelar med det norska systemet – inte minst efterfrågan på psykologisk kunskap.

  Läs vidare