Arbets- och Organisationspsykologer

• Är du psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi?
• Är du psykolog och företagare?
• Är du psykolog och intresserad av organisationspsykologi?

Nu har den nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer fått en ny styrelse.
Patrik Nyström lämnar oss efter fem år och vi vill tacka Patrik för hans stora bidrag till föreningens arbete båda i rollen som ordförande under fyra år och sedan som ordinarie styrelseledamot.

Gabriella Grusell blir ny styrelseledamot i föreningen. Gabriella driver eget företag inom KBT och organisationspsykologi och vi ser fram emot att få in Gabriellas kompetens i styrelsearbetet. Du kan läsa mer om Gabriella och de andra styrelseledamöterna på medlemsidorna och där kan du också ta del av protokollet från årsmötet.

Föreningen är en sammanslagning av Yrkesföreningarna för Arbetslivets Psykologi och PsykologKonsulterna.

Vill du bli medlem, vara med och påverka innehållet i verksamheten eller bara hålla dig informerad? Vi kommer att anordna spännande seminarier, föredrag och annat du som medlem kan vara intresserad av.

Till oss kan du även vända dig med idéer och tankar som rör detta yrkesområde. Det tar vi tacksamt emot. Har du frågor eller behöver hjälp med något så bidrar vi gärna som diskussionspartner i den mån vi kan.
Läs också mer i Psykologtidningen 4/12

AO-konferens i Stockholm den 1 december 2017!

Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer bjuder in till forskarpraktikerkonferens
den 1 december 2017 i Stockholm

Välkommen på en halvdagskonferens där forskare och praktiker möts runt ett flertal
presentationer av aktuell och intressant forskning inom arbets- och organisationspsykologins
område. På plats är också Studentlitteratur med ett bokbord med aktuella AO-böcker till
förmånliga priser.

Följande personer kommer hålla presentationer. Beskrivningar av tema på presentationerna
uppdateras längre fram.

• Kajsa Asplund, Handelshögskolan
• Petra Lindfors, Stockholms universitet
• Anders Sjöberg, Stockholms universitet
• Göran Kenttää, Idrottshögskolan
• Annika Lantz, Stockholms universitet
• Åsa Stöllman, Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Moderator: Gabriella Grusell

Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Tid: Den 1 december 2017, kl. 13:30- 17:00 med paus för fika. Från 17:00 har vi mingel med
bubbel och tilltugg.

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i Nationella föreningen för arbets- och
organisationspsykologer – en yrkesförening inom Psykologförbundet. För icke medlemmar
kostar det 500 SEK.
OBS! Vid anmälan och utebliven närvaro fakturerar vi 300 SEK i efterhand.

Anmälan: Klicka på följande länk: https://survey.liu.se/aokonferens2017
OBS: Sista anmälningsdag är 20 november 2017.

Vill du bli medlem i föreningen, gå in på Psykologförbundets hemsida och klicka dig fram till
yrkesföreningarna där vi finns med. Du kan också klicka här!
(Att bli ordinarie medlem i föreningen kostar 250 kr/år och kräver medlemskap i
Psykologförbundet. Studerandemedlemskap är gratis. Om du inte är medlem i
Psykologförbundet kan du bli stödmedlem vilket kostar 300 kr/år.)

Varmt välkommen!

Yrkeskalendarium