Arbets- och Organisationspsykologer

• Är du psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi?
• Är du psykolog och företagare?
• Är du psykolog och intresserad av organisationspsykologi?

Föreningen är en sammanslagning av Yrkesföreningarna för Arbetslivets Psykologi och PsykologKonsulterna.

Vill du bli medlem, vara med och påverka innehållet i verksamheten eller bara hålla dig informerad? Vi kommer att anordna spännande seminarier, föredrag och annat du som medlem kan vara intresserad av.

Till oss kan du även vända dig med idéer och tankar som rör detta yrkesområde. Det tar vi tacksamt emot. Har du frågor eller behöver hjälp med något så bidrar vi gärna som diskussionspartner i den mån vi kan.
Läs också mer i Psykologtidningen 4/12

Yrkeskalendarium