Nationella Föreningar

Nationella Föreningar utgörs av psykologer inom ett speciellt verksamhetsområde, t ex kriminalvård, skola och mödra- och barnhälsovård.

Föreningarnas uppgift är att stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, att stimulera utvecklingsarbete och bedriva information inom området. Man måste vara medlem i Psykologförbundet för att vara med i en Nationella Förening.

Yrkeskalendarium

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm

Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se

Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400

Fakturaadress 
8020041284@dinumero.se

Orgnr: 802004-1284