HBTQ

Manifest Sveriges psykologers HBTQ nätverk

Syftet med nätverket är att öka kunskapen om HBTQ frågor och främja ett normkritiskt  förhållningssätt inom Sveriges psykologkår, samt skapa en arena för utbytande av kunskap  och erfarenheter hos psykologer med intresse för HBTQ
Läs mer om mål och arbetssätt

 

Sveriges psykologers HBTQ-nätverk

För att kunna ta tillvara intresse, erfarenhet, kunskap och engagemang bland psykologer har vi startat ett nätverk för HBTQ-frågor och normkritiska perspektiv inom Psykologförbundet.
Läs mer och anmälan

 

Förbundsstyrelsens ställning gällande bemötande av HBTQ-personer

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om användandet av ”hen” i kontakt med klienter och närliggande frågor vill vi i förbundsstyrelsen göra ett uttalande.
  Vi anser att HBTQ-personer precis som alla andra självklart ska kunna förvänta sig ett respektfullt bemötande av en psykolog, vilket inkluderar att bli tilltalad på ett sätt som upplevs tryggt och värdigt.
Läs förbundsstyrelsens ställning

Dokument och länkar

Pride


Följande dokument utgör stöd och vägledning för oss psykologer även avseende HBTQ.

Nyheter

(2015-06-01)
Självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling
är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag, visar den hittills största undersökningen i sitt slag.

Läs mer