Yrket

Psykologi är läran om själslivet och vetenskapen om de psykiska processerna. Det vill säga människans upplevande, reaktions- och beteendemönster, handlingar, värderingar och attityder, utveckling och sociala relationer.

Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling. De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda eller behandla individer eller grupper av individer.

Psykologer har också kunskap att undervisa, handleda eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete.

Läs också
Utbildning till psykolog

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Medlemsrådgivning

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm

Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se

Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400

Fakturaadress 
8020041284@dinumero.se

Orgnr: 802004-1284

Seniorpsykologer berättar

Läs och lär om den moderna psykologins utveckling i Sverige.
20 seniorpsykologer skriver personligt om sina erfarenheter och psykologins utveckling.
Till Seniorpsykologer berättar

Yrkeskalendarium