PTP-program
i landstingen

Flera landsting har inrättat så kallade PTP-program. De kan se lite olika ut, men alla syftar de till att skapa en så bra tjänstgöring för PTP-psykologerna som möjligt.
Samt att underlätta för arbetsgivare att rekrytera fler PTP-psykologer och därmed säkerställa framtida behov av psykologer.


Kontaktpersoner i Regioner/Landsting

 

 

Stockholm

Värmland

Jönköping

Skåne

Västra Götaland

Västmanland

Örebro

Uppsala

Norrbotten

Dalarna

Gävleborg

Södermanland 

Blekinge

Västerbotten

Västernorrland

Kalmar

Jämtland Härjedalen

Kronoberg


Stockholms läns landsting

Hillevi Bergvall
Studierektor för PTP inom SLSO/SLL
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)
Centrum för psykiatriforskning
Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B, 117 63 Stockholm
E-post: hillevi.bergvall@sll.se
Telefon: 073-082 47 15

Lokala studierektorer/samordnare i SLL

 


Landstinget i Värmland
Marja Rudenhed 
Studierektor för PTP-programmet
E-post: marja.rudenhed@liv.se
Telefon: 054 61 40 27
Webbplats: PTP i Värmland


Jönköpings läns landsting

Nina Bengtsson
PTP-studierektor, studentsamordnare
E-post: nina.bengtsson@rjl.se
Tel. 036-32 12 61
Mobil: 070 667 15 01

Linda Viberg
PTP-studierektor, studentsamordnare
E-post: linda.viberg@rjl.se

Qulturum Länssjukhuset Ryhov
Landstinget i Jönköpings län
Box 702, 551 20 Jönköping
Besöksadress: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
Webbplats: PTP i Jönköpings län 


 Landstinget i Kalmar län

Annika Lundmark
Studierektor för PTP-programmet
E-post: annika.lundmark@ltkalmar.se
Telefon: 0480-81897. Mobil: 070-3598449


Region Skåne

Hedvig Mannerstråle Paradisi
Regional studierektor för PTP programmet
Enheten för kompetensförsörjning, Region Skåne
Dockplatsen 26
205 25 Malmö
E-post: hedvig.mannerstraleparadisi@skane.se
Telefon: 040-6753290
Webbplats: PTP i Skåne


Landstinget Västernorrland

Peter Schibbye
Studierektor för PTP-programmet
Bedömningsmottagningen
Psykiatriska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Sundsvall
E-post: Peter.schibbye@lvn.se
Telefon: 060-181977

Annika Ekeblad
PTP-Studierektor
E-post: annika.ekeblad@lvn.se
Telefon: 0732 71 17 23


Västra Götalandsregionen

Katarina Malmqvist
Studierektor PTP-programmet
E-post: katarina.malmqvist@vgregion.se

Kajsa Holm
Studierektor PTP programmet
E-post: kajsa.holm@vgregion.se
Webbplats: PTP i Västra Götaland


Region Västmanland

Johnny Pellas
Studierektor för PTP-programmet
Allmänpsykiatrisk mottagning 2
Psykiatricentrum, ingång 29
721 89 Västerås
E-post:johnny.pellas@regionvastmanland.se
Telefon: 021-17 55 38
Webbplats: https://www.regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utbildning-tjanstgoring-och-praktik/praktisk-tjanstgoring-for-psykologer-ptp/


Region Örebro län

Berit Eriksson
Studierektor
E-post: berit.eriksson@orebroll.se
Telefon: 019-602 75 80


Landstinget Dalarna

Lena Öjehagen
Studierektor för PTP-programmet
Psykiatrins utvecklingsenhet
Jönshyttevägen 6, plan 3
783 32 SÄTER
E-post:
lena.ojehagen@ltdalarna.se
Telefon: 072-554 83 53


Region Gävleborg

Ylva Strömbom
Övergripande studierektor för psykologer
E-post: ylva.strombom@lg.se
Telefon: 070- 601 42 10


Landstinget Sörmland

Nina Stühmeyer
Bitr. Studierektor för PTP-programmet
Psykiatriska kliniken
611 85 Nyköping
E-post: Nina.Styhmeyer@dll.se

Telefon: 072-143 19 46


Landstinget Blekinge

Magnus Thern
PTP-studierektor
E-post: magnus.thern@ltblekinge.se
Telefon: 0455 - 73 59 28


Västerbottens läns landsting
Nils Berginström
PTP-samordnare
NeuroRehab Nus
901 85 Umeå
E-post: nils.berginstrom@vll.se
Telefon: 090 - 785 21 93. Mobil: 070 - 655 02 25
Webbplats: PTP i Västerbotten


Uppsala läns landsting

Karin Linderson
Studierektor PTP programmet
Psykosmottagningen för vuxna
E-post: karin.lindersson@akademiska.se
Telefon: 018-6118812. Mobil: 0702-767668


Region Jämtland Härjedalen

Tina Johansson
PTP-studierektor
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds sjukhus, Område psykiatri
831 83 Östersund
E-post: tina.k.johansson@regionjh.se
Telefon: 063-153572


Region Norrbotten
Ulrika Hegstam
Studierektor för PTP-programmet
Utbildningsenheten
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
E-post: ulrika.hegstam@norrbotten.se 
Telefon: 070- 254 26 44


Region Kronoberg

Hans Ljungqvist (TJÄNSTLEDIG t.o.m. nov-2017)
Kontaktperson gällande PTP-programmet
E-post: hans.ljungqvist@kronoberg.se
Telefon: 0709-844488

Pär Madehall
Kontaktperson gällande PTP-programmet
E-post: par.madehall@kronoberg.se
Telefon: 0708-189459

Malin Wigren (VIK t.o.m. nov-2017)
Klinisk studierektor, med ansvar för samverkan mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.
E-post: malin.wigren@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 62 07


Lokala studierektorer/samordnare i SLL

Beroendecentrum Stockholm

Madeleine Sköld
Psykologsamordnare PTP och kandidater inom Beroendecentrum Stockholm
Livsstilsmottagningen/MU
Riddargatan 1
114 35 Stockholm
E-post: madeleine.skold@sll.se
Telefon: 08-12347443 

Psykiatri Nordväst

Christine Bedinger
Studierektor psykologer och PTP-psykologer
Psykiatriska mottagningen Kronan
Sturegatan 2, 6tr
172 31 Sundbyberg
E-post: christine.bedinger@sll.se
Tel: 08-587 313 42
Webplats: www.psykiatrinordvast.se

Psykiatri Sydväst

Cornelia Larsson
Studierektor för psykologerna inom psykiatrin sydväst
TIPS-Enheten för tidig behandling av psykos
Röntgenvägen 3, plan 8
141 52 Huddinge
E-post: cornelia.larsson@sll.se
Tel: 072-554 31 34

Norra Stockholms Psykiatri

Josefin Clementzlor Berg
PTP-samordnare
Mottagning för affektiva sjukdomar Alvik
Gustavslundsvägen 26, 3 tr
167 51  BROMMA
E-post: josefin.clementzlor-berg@sll.se
Tel: 08 123 486 00/72 (direkt)

Psykiatri Södra VAKANT

 

BUP Stockholm

Irina Tingstedt
PTP-samordnare, utbildningsledare
Ledning och stab
Barn och ungdomspsykiatri
Stockholms läns landsting
Besök: Folkungagatan 44
Post: Box 179 14, 118 95 Stockholm
E-post: irina.tingstedt@sll.se
Tel: +46 70 00 11 264
Webplats: www.bup.se

Dick Westlund
Utbildningsledare, kursansvarig PTP-seminarier
Stab, Barn och Ungdomspsykiatri
Box 179 14
118 95 Stockholm
Besöksadress: Folkungatan 44
Tel: 08-514 520 52, 073-682 56 66

Föreskrifter för PTP-tjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter