PTP-program
i landstingen

Flera landsting har inrättat så kallade PTP-program. De kan se lite olika ut, men alla syftar de till att skapa en så bra tjänstgöring för PTP-psykologerna som möjligt.
Samt att underlätta för arbetsgivare att rekrytera fler PTP-psykologer och därmed säkerställa framtida behov av psykologer.


Kontaktpersoner i Regioner/Landsting

 

 

Stockholm

Värmland

Jönköping

Skåne

Västra Götaland

Västmanland

Örebro

Uppsala

Norrbotten

Dalarna

Gävleborg

Södermanland 

Blekinge

Västerbotten

Västernorrland

Kalmar

Jämtland Härjedalen

KronobergStockholms läns landsting

Hillevi Bergvall
Studierektor för PTP inom SLSO/SLL
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)
Centrum för psykiatriforskning
Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B, 117 63 Stockholm
E-post: hillevi.bergvall@sll.se
Telefon: 073-082 47 15

Lokala studierektorer/samordnare i SLL

 


 

Landstinget i Värmland

Marja Rudenhed
Studierektor för PTP-programmet
E-post: marja.rudenhed@liv.se
Telefon: 054 61 40 27

Webbplats: PTP i Värmland


  

Jönköpings läns landsting

Nina Bengtsson
PTP-studierektor, studentsamordnare
E-post: nina.bengtsson@rjl.se
Tel. 036-32 12 61
Mobil: 070 667 15 01

Linda Viberg
PTP-studierektor, studentsamordnare
E-post: linda.viberg@rjl.se

Qulturum Länssjukhuset Ryhov
Landstinget i Jönköpings län
Box 702, 551 20 Jönköping
Besöksadress: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
Webbplats: PTP i Jönköpings län 


 

Landstinget i Kalmar län

Annika Lundmark
Studierektor för PTP-programmet
E-post: annika.lundmark@ltkalmar.se
Telefon: 0480-81897. Mobil: 070-3598449


  

Region Skåne

Hedvig Mannerstråle Paradisi
Regional studierektor för PTP programmet
Enheten för kompetensförsörjning, Region Skåne
Dockplatsen 26
205 25 Malmö
E-post: hedvig.mannerstraleparadisi@skane.se
Telefon: 040-6753290

Webbplats: PTP i Skåne


 

Landstinget Västernorrland

Annika Ekeblad
PTP-Studierektor
E-post: annika.ekeblad@lvn.se
Telefon: 0732 71 17 23


 

Västra Götalandsregionen

Katarina Malmqvist
Studierektor PTP-programmet
E-post: katarina.malmqvist@vgregion.se

Kajsa Holm
Studierektor PTP programmet
E-post: kajsa.holm@vgregion.se

Webbplats: PTP i Västra Götaland


  

Landstinget Västmanland

Catarina Hedlund Färnqvist
Verksamhetsutvecklare
Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland
Centrallasarettet, 721 89 Västerås
E-post: catarina.hedlund.farnqvist@ltv.se
Telefon: 021-175859


  

Region Örebro län

Berit Eriksson
Studierektor
E-post: berit.eriksson@orebroll.se
Telefon: 019-602 75 80


  

Landstinget Dalarna

Lena Öjehagen
Studierektor för PTP-programmet
Psykiatrins utvecklingsenhet
Jönshyttevägen 6, plan 3
783 32 SÄTER
E-post: lena.ojehagen@ltdalarna.se
Telefon: 072-554 83 53


 
Region Gävleborg

Ylva Strömbom
Övergripande studierektor för psykologer
E-post: ylva.strombom@lg.se
Telefon: 070- 601 42 10


 

Landstinget Sörmland

Katarina Georgsson
Studierektor för PTP-programmet
Psykiatrisk mottagning 2
611 85 Nyköping
E-post: Katarina.Georgsson@dll.se
Telefon: 0155-247920. Mobil 072-1461249


  

Landstinget Blekinge

Magnus Thern
PTP-studierektor
E-post: magnus.thern@ltblekinge.se
Telefon: 0455 - 73 59 28

 


 

Västerbottens läns landsting

Nils Berginström
PTP-samordnare
NeuroRehab Nus
901 85 Umeå
E-post: nils.berginstrom@vll.se
Telefon: 090 - 785 21 93. Mobil: 070 - 655 02 25
Webbplats:
PTP i Västerbotten


 
Uppsala läns landsting

Karin Linderson
Studierektor PTP programmet
Psykosmottagningen för vuxna
E-post: karin.lindersson@akademiska.se
Telefon: 018-6118812. Mobil: 0702-767668Region Jämtland Härjedalen

Tina Johansson
PTP-studierektor
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds sjukhus, Område psykiatri
831 83 Östersund
E-post: tina.k.johansson@regionjh.se
Telefon: 063-153572


 

Norrbottens läns landsting

Ulrika Hegstam
Studierektor för PTP-programmet
Utbildningsenheten
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
E-post: ulrika.hegstam@nll.se
Telefon: 070- 254 26 44


  

Region Kronoberg

Hans Ljungqvist
Kontaktperson gällande PTP-programmet
E-post: hans.ljungqvist@kronoberg.se
Telefon: 0709-844488

Pär Madehall
Kontaktperson gällande PTP-programmet
E-post: par.madehall@kronoberg.se
Telefon: 0708-189459


 

Lokala studierektorer/samordnare i SLL

Beroendecentrum Stockholm

Madeleine Sköld
Psykologsamordnare PTP och kandidater inom Beroendecentrum Stockholm
Livsstilsmottagningen/MU
Riddargatan 1
114 35 Stockholm
E-post: madeleine.skold@sll.se
Telefon: 08-12347443 

Psykiatri Nordväst

Christine Bedinger
Studierektor psykologer och PTP-psykologer
Psykiatriska mottagningen Kronan
Sturegatan 2, 6tr
172 31 Sundbyberg
E-post: christine.bedinger@sll.se
Tel: 08-587 313 42

Webplats: www.psykiatrinordvast.se

Psykiatri Sydväst

Cornelia Larsson
Studierektor för psykologerna inom psykiatrin sydväst
TIPS-Enheten för tidig behandling av psykos
Röntgenvägen 3, plan 8
141 52 Huddinge
E-post: cornelia.larsson@sll.se
Tel: 072-554 31 34

Norra Stockholms Psykiatri

Josefin Clementzlor Berg
PTP-samordnare
Mottagning för affektiva sjukdomar Alvik
Gustavslundsvägen 26, 3 tr
167 51  BROMMA
E-post: josefin.clementzlor-berg@sll.se
Tel: 08 123 486 00/72 (direkt)

Psykiatri Södra

Johanna Roos
PTP-samordnare
Mottagningen för personlighetssyndrom, Andreashuset
Gamla Dalarövägen 48, Stockholm
E-post: johanna.roos@sll.se
Telefon 08-12341406

BUP Stockholm

Irina Tingstedt
PTP-samordnare, utbildningsledare
Ledning och stab
Barn och ungdomspsykiatri
Stockholms läns landsting
Besök: Folkungagatan 44
Post: Box 179 14, 118 95 Stockholm
E-post: irina.tingstedt@sll.se
Tel: +46 70 00 11 264
Webplats: www.bup.se

Dick Westlund
Utbildningsledare, kursansvarig PTP-seminarier
Stab, Barn och Ungdomspsykiatri
Box 179 14
118 95 Stockholm
Besöksadress: Folkungatan 44
Tel: 08-514 520 52, 073-682 56 66

Föreskrifter för PTP-tjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter