PTP - Praktisk tjänstgöring för psykologer


Syftet med PTP är att psykologen ska påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och bli duglig i att tillämpa de kunskaper den femåriga universitetsutbildningen har givit.

PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Genom att kunskaperna utövas i praktiskt psykologarbete under handledning av en yrkeserfaren legitimerad psykolog, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. PTP är en praktisk utövning av psykologyrket med inslag av utbildningsmoment. 

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda för psykologyrket. Men för vissa blir PTP-tjänstgöringen en utmaning, några riskerar till och med att få sin tjänstgöring underkänd.

Psykologförbundet menar att det är viktigt att identifieringen av dessa PTP-psykologer sker tidigt, och att olika stödåtgärder vidtas. Om detta handlar de riktlinjer som beslutades av förbundsstyrelsen.
Till riktlinjerna

Medlemsrådgivning

Uppge alltid person- eller medlemsnummer när du kontaktar medlemsrådgivningen

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se