Kongress


Praktisk information inför kongressen


Plats

Djurönäset, Seregårdsvägen 1, 139 02 Djurhamn. 08-571 490 00, www.djuronaset.com

Buss 
Från StockholmBuss märkt Psykologförbundet avgår från Cityterminalen fredag den 18 november kl. 15.00, med beräknad ankomst kl. 15.45 på Djurönäset.

Resa Till Stockholm
Boka på akademikerresor.se/bokningsforfragan eller telefon 08-619 28 50. Ange referens Mahlin Lenerius och kostnadsställe 200.

Hemfärd
Söndag den 20 november avgår bussen kl. 15.00 från Djurönäset till Cityterminalen.Restiden är beräknad till cirka 50 minuter. Tänk på att det kan vara mycket trafik på söndageftermiddag och därmed längre restid.

Taxi
Förbundet ersätter inte taxiresor utan bokad buss ska användas (se ovan).

Med bil från Arlanda och Stockholm (norrifrån). 
Från Arlandaleden (väg 273) välj påfart E4 mot Stockholm. Tag Södra Länken,följ skyltar ”Gustavsberg” (väg222). Kör Värmdöleden (väg 222). Sväng inte av mot Gustavsberg utan fortsätt på väg 222 mot ”Stavsnäs och Djurö”. När du kört över Djuröbron, är du framme.

Med bil från Södertälje
Kör E4/E20 (Södertäljevägen) norrut, tag Södra Länken, följ skyltar ”Gustavsberg” (väg 222). Kör Värmdöleden (väg 222). Sväng inte av mot Gustavsberg utan fortsätt på vägg 222 mot ”Stavsnäs och Djurö”. När du kört över Djuröbron, är du framme.

Parkering
Det finns en stor inhägnad fri parkering som är låst under natten.

Kollektivtrafik
SL-buss, linje 433 eller 434 från Slussen i Stockholm går till Djurö. Restiden är ca 50 minuter och hållplatsen heter ”Djurönäset”. Sök busstider på www.sl.se

Reseräkning
På kongress sidan finns en reseräkning som du ska fylla i för eventuella andra reskostnader. Om du får löneavdrag vid eventuell ledighet på fredag när du reser till kongressen ersätter förbundet ditt inkomstbortfall.

Ledighet
Glöm inte att ansöka om ledighet. Visa up inbjudan och program vid behov som stöd för din ansökan.

Rum
Enkelrummen är bokade och får tillträdas 18 november kl. 15.00. Du måste lämna rummet senast 10.30 på söndagen den 20 november.

Bagage
Vid ankomsten lämnas bagaget i ett bagagerum vid receptionen.

Program
Se proposition om arbetsordning och tidplan.

Frukost
Serveras kl. 07:00–09:00 i matsalen.

Internet
Trådlöst och lösenordsfritt wifi finns inom hela anläggningen.

Välmående
Det finns en 25 meters simbassäng som är öppen kl. 06.00-23.00. Där finns även gym. Det finns också en motionsslinga på 1,5 km i lagom kuperad terräng.

Andra frågor
Har ni några funderingar inför det praktiska vid kongressen, ring Mahlin Lenerius 08-567 06 407 eller Eva Shaw 08-567 06 454.

Äta gott

Handlingar

Här finns alla kongresshandlingar som pdf filer.

Inga handlingar kommer att skickas ut i pappersformat. Givetvis kan du själv skriva ut underlaget/pdf filerna om du vill.

Arbetet

Arbetet under kongressen kommer att ske i utskott där alla frågor diskuteras. Diskussioner och beslut kommer att ske i plenum (i stora salen med alla ombud samlade).

För första året kommer vi att använda ett digitalt kongress system som innebär att du som ombud vid ankomst kommer att få låna en personlig Ipad som du använder vid omröstning osv. Innan kongressen startar kommer en teknikgenomgång att ske. Det föreslagna presidiet har genomgått utbildning i systemet och flera kunniga tekniker kommer att finnas på plats. Information om systemet kommer att skickas ut innan kongressen med möjlighet att redan innan kongressen logga in.

Även om du har en egen Ipad/dator måste den vi tillhandahåller användas för omröstning, lägga yrkanden etc.