Logga

Frågor om kongressen

Skicka ett mail till:

Mahlin.Lenerius
@psykologforbundet.se

eller ring
Förbundssekreterare
Mahlin Lenerius
08 567 06 400

Kalendarium

Handlingar

Här på förbundets webbplats ligger alla kongresshandlingar som pdf filer.

Inga handlingar kommer att skickas ut i pappersformat. Givetvis kan du själv skriva ut underlaget/pdf filerna om du vill.


Välkommen!


Alla medlemmar är välkomna att närvara vid kongressen. Medlemmar som inte är valda ombud och som vill komma till kongressen bekostar dock resa och boende själva, har ingen rösträtt och kan inte lägga fram förslag. Vill du ha mer info om detta kan du kontakta Mahlin.Lenerius@psykologforbundet.se

Logga in med ditt medlemsnr för att få kontaktuppgifter till valda kongressombud.