Förbundskansli

foto: Johan Paulin

Ledning & Kommunikation

Ulrika Edwinson

Ulrika Edwinson
Förbundsdirektör
E-post:
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 402
Mobil: 070 96 76 402 
Susanne Bertman

Susanne Bertman
Pressansvarig & redaktör Psykologiguiden
E-post:
susanne.bertman@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06413
Mobil: 070 967 64 13


Anna Härenvik
Kommunikationsansvarig
E-post:
anna.harenvik@psykologforbundet.se
Mobil: 070- 689 64 42

Mahlin Lenerius

Mahlin Lenerius 
Förbundssekreterare
E-post: 
Mahlin.Lenerius@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 07
Mobil: 070- 967 64 07

Emily Storm

Emily Storm
Ansvarig för Psykologiguiden
E-post: 
emily.storm@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 406
Mobil: 070- 967 64 06
Kristina Wallin

Kristina Wallin
Webbredaktör
E-post: 
kristina.wallin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 415
Mobil: 070- 976 54 75

 

Profession & Medlemsfrågor

Carl-Axel  Holmberg

Carl-Axel Holmberg
Förhandlingschef
E-post: Carl-Axel.Holmberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 414
Martin Björklind Martin Björklind
Professionsstrateg
E-post:
martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 11


Maria Enggren Zavisic
Utredare
E-post:
maria.enggrenzavisic@psykologforbundet.se
Mobil: 070 689 64 59

Elin Eos


Elin Eos

Ombudsman
Föräldraledig

 

 

 


Jessica Järestedt
Ombudsman
E-post:
Jessica.jarestedt@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 03

 

Leif Pilevång

Leif Pilevång
Ombudsman
E-post:
leif.pilevang@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 10
Nils Erik Solberg

Nils Erik Solberg 
Förbundsjurist
E-post:
nilserik.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 12
Linda Solberg

Linda Solberg
Förhandlingssekreterare
E-post:
Linda.Solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 408
Mobil: 0709-67 64 73

 


Emelie Öhman

Ombudsman
E-post:
Emelie.ohman@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 405

 

 

Utbildning

Maria Lindhe

Maria Lindhe
Central Studierektor Specialistutbildningen
E-post:
specialist@psykologforbundet.se
Telefon:08 567 064 77


 


Ulrika Eskner Skoger
Utbildningsledare 
E-post:
Ulrika.EsknerSkoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706471
Mobil: 
0709-676471

 

Henrik Johansson

Henrik Johansson
Utbildningsansvarig IHPU
Tjänstledig


Kersti Johnson

Administratör
E-post: 
kersti.johnson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 09

Berit Emilsson

Berit Emilsson
Administration IHPU
E-post: 
berit.emilsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 04
Eva Shaw Eva Shaw
Administratör
E-post:
eva.shaw@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 54

 

Carl-Johan Brunnerbäck
Assistent
Ledig

 

Psykologtidningens redaktion


Foto: Johan Paulin

Lennart Kriisa

Lennart Kriisa
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
Tel: 070-967 64 53
lennart.kriisa@psykologtidningen.se

  
Kajsa Heinemann
Reporter, redaktör och
stf ansvarig utgivare
Tel: 070- 967 64 78
kajsa.heinemann@psykologtidningen.se 
Peter Örn  Peter Örn
Reporter ovh redaktör
Tel: 0703 09 10 42
peter.orn@psykologtidningen.se


Psykologtidningen
Box 32 87
103 65 Stockholm
Tel växeln: 08 567 06 490
E-post: redaktionen@psykologtidningen.se

Medlemsregister
Kontakt

08 567 06 430
medlemsregistret
@psykologforbundet.se

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm
Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se
Orgnr: 802004-1284