Förbundskansli

foto: Johan Paulin

Kommunikation & Ledning

Ulrika Edwinson Ulrika Edwinson
Förbundsdirektör
E-post:
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 402
Mobil: 070 96 76 402 
Susanne Bertman Susanne Bertman
Kommunikations- och pressansvarig
E-post:
susanne.bertman@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06413
Mobil: 070 967 64 13
Mahlin Lenerius Mahlin Lenerius 
Förbundssekreterare
E-post: 
Mahlin.Lenerius@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 07
Emily Storm Emily Storm
Ansvarig för Psykologiguiden
E-post: 
emily.storm@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 406
Mobil: 0709 67 64 06
 Kristina Wallin

Kristina Wallin
Webbredaktör
E-post: 
kristina.wallin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 415

 

Profession & Medlemsfrågor

Carl-Axel  Holmberg Carl-Axel Holmberg
Förhandlingschef
E-post: Carl-Axel.Holmberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 414
Martin Björklind Martin Björklind
Professionsansvarig
E-post:
martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 11
Elin Eos


Elin Eos

Ombudsman
Föräldraledig

 

 

 


Jessica Järestedt
Ombudsman
E-post:
Jessica.jarestedt@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 03

 

Leif Pilevång Leif Pilevång
Ombudsman
E-post:
leif.pilevang@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 10
Nils Erik Solberg Nils Erik Solberg 
Förbundsjurist
E-post:
nilserik.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 12
Linda Solberg Linda Solberg
Förhandlingssekreterare
E-post:
Linda.Solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 408
Mobil: 0709-67 64 73

 


Emelie Öhman

Ombudsman
E-post:
Emelie.ohman@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 405

 

 

Utbildning

Maria Lindhe Maria Lindhe
Central Studierektor Specialistutbildningen
E-post:
specialist@psykologforbundet.se
Telefon:08 567 064 77
(Bild kommer snart)

 


Ulrika Eskner Skoger
Utbildningsledare 
E-post:
Ulrika.EsknerSkoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706471
Mobil: 
0709-676471

 

Henrik Johansson Henrik Johansson
Utbildningsansvarig IHPU
Tjänstledig
Kersti Johnson

Administratör
E-post: 
kersti.johnson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 09

Berit Emilsson Berit Emilsson
Administration IHPU
E-post: 
berit.emilsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 04
Eva Shaw Eva Shaw
Administratör
E-post:
eva.shaw@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 54

 

Carl-Johan Brunnerbäck
Assistent
Ledig

 

Psykologtidningens redaktion


Foto: Johan Paulin

Peter Örn Lennart Kriisa
Peter Örn
Redaktör
Tel: 08 567 06 451
Lennart Kriisa
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
Tel: 070-967 64 53
lennart.kriisa@
psykologtidningen.se
Kajsa Heinemann
Redaktör
Tel: 08 567 06 452


Adress

Psykologtidningen
Box 3287
103 65 Stockholm
Tel växeln: 08 567 06 450
Fax: 08-567 06 490
e-post: tidningen@psykologforbundet.se

Medlemsregister
Kontakt

08 567 06 430
medlemsregistret
@psykologforbundet.se

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm
Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se
Orgnr: 802004-1284