Utländsk utbildning
Foreign education

Det är endast person med svensk legitimation eller den som genomgår PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) som får anställas som psykolog.
Only those who hold a licence to practise or are taking part in prescribed practical service (PTP) are allowed to be employed as a psychologist.

Det är Socialstyrelsen som handlägger och beslutar om legitimation för psykologer.
Licence to practise as a psychologist is issued by Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare).

På Socialstyrelsens webbplats finns information och blanketter för personer med utländsk utbildning/legitimation/auktorisation.
Socialstyrelsen´s (The National Board of Health and Welfare) website has information and forms for application for people trained in other countries.  

- Utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

- Utbildad i annat land

- Licence to practise - applicants from the EU/EEA

- Licence to practise - applicants outside of the EU/EEA