Internationellt

PSYKOLOGFÖRBUND I EUROPA


PSYKOLOGFÖRBUND ÖVRIGA VÄRLDEN

 

Internationella benämningar

Sveriges Psykologförbund

 • Swedish Psychological Association (engelska)
 • Verband der Swedischen Psychologen (tyska)
 • Union des psychologues Suédois (franska)
 • Union de los Psicologos Suecos (spanska)


Legitimerad psykolog (psykolog):

Att överhuvudtaget ha en legitimitet av stat eller organisation översätts med

 • authorized eller
 • licensed

Att vara underställd särskild lagstiftning översätts med

 • legislated

Den vanligaste översättningen med hänsyn tagen till internationell och främst amerikansk praxis är

 • licensed psychologist eller
 • registered psychologist

 

Legitimerad psykoterapeut

 • Licensed psychotherapist

 

Examensbeteckningar


Psykologexamen

 • Master of Science in Psychology (MSc Psych)

Psykoterapeutexamen

 • University Diploma in Psychotherapy

Doktorsexamen FD (Filosofie Doktor)

 • PhD

 

Specialistbehörighet:

Board Certified Specialist in:

 • Work & Organizational Psychology (arbetslivet)
 • Handicap Psychology (handikapp)
 • Clinical Psychology (klinisk)
 • Neuropsychology (neuropsykologi)
 • Educational Psychology (pedagogisk)

Kontaktadresser

På European Federation of Psychologists´Associations, EFPA, hemsida finns kontaktadresser till ansvariga myndigheter i olika europeiska länder.
Till EFPA

Kalendarium kongresser