Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsens presidium

 


Se intervju

 

Anders Wahlberg
ordförande
Mobil: 0709-67 64 01
E-post:
Anders.Wahlberg
@psykologforbundet.se

 

 Se intervju

Ulrika Sharifi
1:e vice ordförande
Mobil: 0730 98 22 20
E-post:
ulrika.sharifi
@psykologforbundet.se

Elinor Schad
2:e vice ordförande
E-post: 
elinor.schad
@psy.lu.se
 

   

 

Ledamöter i förbundsstyrelsen

 


Se intervju

Tomas Drost
E-post:
thomas.drost
@psykolog.net

Tove Gelin 
E-post: 
Tove_gelin
@hotmail.com

Björn Hedquist
Se intervju

Björn Hedquist
E-post:
bjorn.hedquist
@kbtinstitutet.se


Sara Renström
E-post: 
sara.renstrom
@hotmail.com

 
Se intervju

Martina Holmbom
E-post:
martina.holmbom
@gmail.com


Maria Nermark
E-post: 
maria.nermark
@skane.seSe intervju

Magnus Rydén
Mobil: 0703 95 55 69
E-post:
magnus.ryden
@arbetsformedlingen.se
 


 

Emma Henning
Emmahenning
@hotmail.com 

Oskar Lorentzi Wall
lorentziwall
@gmail.com

Studerande- representanter i FS

 


FS möten

Kommande
FS-möten 2017


27-28 november 

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm

Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se

Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400

Fakturaadress 
8020041284@dinumero.se

Orgnr: 802004-1284