Psykologföreningen i
Stockholms läns landsting

Psykologföreningen Stockholms läns landsting är Sveriges största fackliga förening för psykologer med över 800 medlemmar.

Föreningens syfte är att på olika sätt verka för förbundets mål. Områden vi bevakar och agerar inom är bland annat lönefrågor, arbetsmiljö, professionsfrågor och arbetsrättsliga frågor.

Föreningen eftersträvar samarbete med andra psykolog- och yrkesföreningar, SACO-förbund, studeranderåd,universitet och högskolor inom regionen.

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det löpande arbetet sköts av föreningens styrelse. Möjlighet finns för medlemmar att organisera sig i lokala fackklubbar knutna till enskilda förvaltningar eller arbetsplatser. Föreningens verksamhet finansieras av medel från förbundet centralt.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha regelbunden information om föreningens verksamhet via e-post är du välkommen att kontakta styrelsen.
 
 
 

test

Läs mer om

Flextid
Bisyssla
Pension

Kontakt

Ordförande, förhandlare
Liisa Holtay
Arbetsplats: Habilitering & Hälsa
E-post:
liisa.holtay@sll.se
08-123 404 84
070-967 64 72

kalendarium

maj
03

03 maj – 05 maj

Facklig fördjupningskurs i Förhandlingsteknik

Plats: Thoresta herrgård