Styrelsen 2014-2015

Sittande styrelse valdes vid årsmötet i nov 2014. Under året som har gått har kassör och sekreterare fått anställning på annan ort och har lämnat sina poster under mandatperioden, varför styrelsen just nu inte är fulltalig.

Om du som medlem har ett intresse av att driva fackliga frågor eller vet någon annan som är intresserad av förtroendeuppdrag så är ni välkomna att vända er till oss i styrelsen eller meddela detta till valberedningen inför årsmötet den
2 dec 2015.

Styrelsen 2015
Bakre raden från vänster:
Fredrik Hedstöm, Kassör (fd), Camilla Grahn, sekreterare (fd), Charlotte Blomqvist, ordf.
Främre raden från vänster: Martina Sundberg, ledamot, Maria engström, Vice ordf.
Frånvarande: Annika Lundmark, suppleant