Psykologdagen 2015

För tredje året i rad medverkade psykologföreningen till att arrangera psykologdagar för psykologer anställda i Landstinget i Kalmar län. Temat var Hälsa med fokus på psykologens egen hälsa. Huvudtalare var Peter Währborg som återgav den senaste forskningen om långvarig stress och dess påverkan på hjärnan.

Dagen startade med ett härligt yoga-pass ute i septembersolen.

 

Föreläsning om Kollektiv Intelligens av PTP-psykolog Christoffer Gradin Franzén