2017-03-22

”Var är psykologerna i Socialstyrelsens förslag?”

Socialstyrelsen bör göra ett omtag: Höj ambitionsnivån och ta med psykologkompetensen, skriver Psykologförbundet i debattartikel i Dagens Medicin

Nyheter