2017-01-19

Uppdaterade riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vi tror  att dessa riktlinjer har hög relevans för psykologkåren. Samtliga psykologföreningar, nationella föreningar, studeranderådet, etikrådet, vetenskapliga rådet och specialistrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer här

Nyheter