2017-03-31

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet med vårt remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Nyheter