2015-12-18

Nytt om behörighet

Från den 1 januari 2016 kommer behörigheten att utöva ett yrke att gälla från och med den dag Socialstyrelsen fattar beslut i ärendet, och lägger in datumet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Idag finns två datum på legitimationsbeviset, ett utfärdandedatum och ett behörighetsdatum. Behörighetsdatum är då ansökan inkom eller var komplett, vilket oftast är före utfärdandedatum. I dagsläget är det behörighetsdatum som anges i HOSP-registret, trots att den sökande inte har haft rätt att använda sig av den skyddade yrkestiteln innan beslut har tagits och legitimationsbeviset har utfärdats. Därför kommer från den 1/1 2016 istället utfärdandedatum att registreras i HOSP.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Nyheter