2016-11-20

Nya råd valda idag

Etikrådet

Kristina Taylor, ordförande

Birgitta Johansson Niemelä, vice ordförande 

Ledamöter:

Bo Hejlskov Elvén, vald till två mandatperioder, t.o.m. kongressen 2022

Patrik Lind

Åsa Prestby -Magnusson

Anita Wäster, valdes vid förra kongressen för två mandatperioder till 2019

 

Specialistrådet

Sammankallande: 

Carl Åberg, arbets- och organisationspsykolog

Ledamöter:

Sofia Strand, klinisk psykologi/psykologisk behandling

Tatja Hirvikoski,, klinisk psykolog/neuropsykologi

Malin Öhman, pedagogisk psykologi

 

Studeranderådet

Studeranderådets nya ordförande blev Linus Olsson Collentine, termin 7,  Göteborgs universitet

Och Sebastian Röhlcke, termin 6, Umeå universitet blev vald till vice ordförande

Nyheter