2016-11-23

Nya förbundsstyrelsen

Psykologförbundets nya styrelse valdes vid kongressen i helgen

Bakre raden från vänster:
Martina Holmbom, Oskar Lorentzi Wall, Sara Renström, Magnus Rydén och Thomas Drost

Främre raden från vänster:
Tove Gelin, Maria Nermark, Elinor Schad, Anders Wahlberg, Ulika Sharifi och Emma Henning

Fotograf: Ulrica Zwenger 

Nyheter