2015-12-01

Socialstyrelsen JO-anmäld
Vägrar följa dom om psykologer med examen från länder utanför EU

Psykologen Niloufar Jalali-Moghadam fick inte sin iranska examen överförd till en svensk legitimation. Trots att hon vann mot Socialstyrelsen i förvaltningsrätten vill inte myndigheten följa domen. Nu JO-anmäls Socialstyrelsen.

Nyheter