2015-12-17

Regeringen satsar på kompletterande utbildning

Regeringen har identifierat behov av kompletterande utbildningar för personer med utländsk psykologutbildning och har därför skickat ut en förfrågan till alla högskolor om att bedriva sådan utbildning.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen föreslagit en utbyggnad av kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning. Satsningen innefattar att fler personer ska ha möjlighet att delta i befintliga kompletterande utbildningar men också att utbildningar inom fler kompletterande områden byggs upp.

Psykologförbundet har under hösten arbetat med frågan och haft löpande kontakter med statliga myndigheter. Vi har då bl.a. framfört att en avgörande fråga är avsaknaden av kompletterande utbildningar för utlandsutbildade, vilket även i stor utsträckning förhindrat att dessa psykologer får svensk legitimation.

Det är därför mycket glädjande att regeringen nu anser att det föreligger ett behov av kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk psykologutbildning. Utbildningsdepartementet uttrycker att det är angeläget att föra en dialog om intresset att bedriva kompletterande utbildning för bl.a. psykologer med avslutad utländsk utbildning och har nu i brev till universitet och högskolor begärt att de informerar departementet om lärosätets intresse av att bedriva en sådan kompletterande utbildning.

Förbundet kommer även i fortsättningen att följa utvecklingen noggrant.

Läs mer

 

Nyheter