2015-12-08

Regeringen lanserar snabbspår för hälso- och sjukvårdsyrken

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter, bland annat Psykologförbundet, om snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Nyheter