2016-01-20

Ansökan om aktivitetsmedel för 2016

Som psykologförening kan ni nu ansöka om bidrag till 2016 års verksamhet. Föreningen kan söka bidrag för basverksamhet samt särskilt prioriterade aktiviteter.


För 2016 har förbundsstyrelsen särskilt prioriterat:

- aktiviteter som stödjer uppbyggnaden av den lokala fackliga organisationen

- arbete som långsiktigt kan leda till inrättande av specialistbefattningar hos arbetsgivare

Mer information och ansökningshandlingar finns här:

Anslag för föreningens verksamhet
Blankett basanslag
Blankett prioriterade aktiviteter

Nyheter