2017-04-27

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Det är ett stort förtroende att jag blivit omvald” säger Anders Wahlberg i en kommentar. ”Det här är den kartell som påverkar de flesta av våra medlemmar. Arbetet ligger väl i linje med det utökade arbete som förbundet gör för att höja löner och förbättra villkor. Jag ser det som en väldigt stor möjlighet att påverka.”

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. Representantskapet är AkademikerAlliansens högsta beslutande organ.  AkademikerAlliansen förhandlar löneavtal och villkor för över 60% av Psykologförbundets medlemmar.

Nyheter