Försäkringar Bytesinformation


NY INFORMATION GÄLLANDE BYTE AV GRUPPFÖRSÄKRING

Förbundet har tidigare informerat om den upphandling vi gjort av den frivilliga gruppförsäkringen för våra medlemmar. På grund av synpunkter och reaktioner som framkommit har förändringar i regelverket för byte skett.
Så fort synpunkterna kom till förbundets kännedom började vi arbeta med att se hur erbjudandet kunde förändras. Tillsammans med förbundets försäkringsförmedlare, Försäkringsstrategi Sverige AB, och Skandia började vi titta på hur vi kunde lösa den uppkomna situationen.

Resultatet blev att det tidigare kravet på ”fullt arbetsför” utgår och alla som har gällande försäkring kommer att flyttas över, med undantag för sjukförsäkring.
Den som har pågående sjukskrivning kan inte flytta sin sjukförsäkring till Skandia den 1 april 2014, men däremot övriga försäkringar.

Läs om respektive försäkring här

LIVFÖRSÄKRING l SJUKFÖRSÄKRING l OMSTÄLLNINGSKAPITAL  FAMILJEOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH BARNSJUKFÖRSÄKRING PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVFÖRSÄKRING

Samtliga försäkrade flyttas över till Skandia utan krav på full arbetsförhet. Dödsfall som inträffar från och med den 1 april 2014 regleras av Skandia.


SJUKFÖRSÄKRING

Skandia tar över samtliga sjukförsäkrade som är fullt arbetsföra den 1 april 2014. Om du är sjukskriven längre än 14 dagar i direkt anslutning till den 1 april kan inte din sjukförsäkring flyttas över till Skandia.
Sjukperiod som har påbörjats före 1 april 2014 ska hanteras av SalusAnsvar. Blir du fullt arbetsför senast den 30 juni 2014 kan du inom en månad ansluta dig till sjukförsäkringen.
Kontakta då Skandia kundservice på telefon 0771-29 71 44 eller mejla grupp@skandia.se.

OMSTÄLLNINGSKAPITAL (motsvarande Trygghetskapital hos Skandia)

Samtliga försäkrade med omställningskapital flyttas över till Skandias Trygghetskapitalförsäkring utan krav på full arbetsförhet. Om din arbetsförmåga har varit nedsatt under försäkringstiden i Salus Ansvar, kan den tiden tillgodoräknas vid bedömning av när rätt till ersättning från Trygghetskapital inträder.
Om du har beslut om sjukersättning från Försäkringskassan kan du flyttas över till Skandia men du bör kontakta SalusAnsvar för att inte riskera att gå miste om ersättning från Omställningskapitalet.

FAMILJEOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH BARNSJUKFÖRSÄKRING

Samtliga försäkrade flyttas över till Skandia. Olycksfall/sjukdom som inträffar från och med den 1 april 2014 regleras av Skandia. Om du har barn som har råkat ut för sjukdom eller olycksfall eller har symtom på sjukdom, kan du behöva teckna en fortsättningsförsäkring i Salus Ansvar.
Du kan inte få ersättning från Skandia för skada eller sjukdom som har inträffat eller där symtom visat sig före den 1 april 2014. Kontakta därför SalusAnsvar för att ta reda på vad som gäller för ditt barns skadefall.

PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING – LIFELINE ACCESS MED SJÄLVRISK

Samtliga försäkrade flyttas över till Skandia utan krav på full arbetsförhet. Ersättningsanspråk från och med 1 april 2014 regleras av Skandia. Detta gäller även ersättningsanspråk som är en följd av skadefall som inträffat under tiden du var försäkrad i SalusAnsvar (reglering sker efter Skandias villkor). 

OBS VIktigt

VIKTIGT 1

Har du redan varit i kontakt med Skandia och meddelat att du inte är fullt arbetsför ber vi dig kontakta Skandia på nytt  eftersom vi vill att du ansluts till de försäkringar som du nu har rätt till.

Viktigt 2

Om du redan tecknat en fortsättningsförsäkring hos Salus Ansvar men istället önskar föra över dina försäkringar till Skandia skall du omedelbart kontakta Skandia, så hjälper de dig att teckna upp nya försäkringar enligt de nya övergångsreglerna.

Kontakt Skandia

0771-29 71 44
grupp@skandia.se

Nyteckning - Grupplivförsäkringar inom liv-, olycksfall och sjukförsäkrings- området

Rätt att teckna försäkring hos Skandia har medlemmar och anställda i förbundet samt make/maka, registrerad partner eller sambo.
Skandia
skandia.se/psykologforbundet
0771-29 71 44
grupp@skandia.se

Personlig försäkrings- och pensionsrådgivning

Psykologförbundet har tecknat avtal om personlig rådgivning med
Swedish Insurance Group (SIG)
Tel: 08 566 100 80
E-post: psykolog@cata.se

Avtalsförsäkringar

Om du har en anställning där det finns ett kollektivavtal kan du också omfattas av försäkringar som hjälper till vid t ex olycksfall och  långvarig sjukdom.

Läs mer