Förmånliga Gruppförsäkringar

Sveriges Psykologförbund har tecknat ett förmånligt gruppavtal med Skandia för sina yrkesverksamma medlemmar.

När du börjar ditt medlemsskap omfattas du automatiskt av ett kostnadsfritt försäkringsskydd under dina 3 första månader

Detta förutsätter att du var fullt arbetsför* din första medlemsdag, med undantag för kortare sjukskrivningsperiod om högst 14 dagar. Från din första medlemsdag omfattas du av:
- Livförsäkring 10 prisbasbelopp

- Sjukförsäkring med skattefri ersättning om 2 100 kr/månad

- Olycksfallsförsäkring  20 prisbasbelopp
Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia.
Läs mer
Ansök direkt

 

Följande försäkringar kan tecknas:

Livförsäkring l Sjukförsäkring l Trygghetskapital l Olycksfall l Barnförsäkring l Privatvårdsförsäkring

Livförsäkring

Med en livförsäkring ger du dina nära en extra ekonomisk trygghet om du skulle avlida.
Pengarna kan till exempel vara avgörande för att din familj ska ha råd att bo kvar i bostaden.

Sjukförsäkring

Det har blivit allt mer ekonomiskt kännbart att vara borta från arbetet vid långvarig sjukdom.
Med sjukförsäkringen får du ett ekonomiskt tillskott när du som bäst behöver det.

Trygghetskapital

Att råka ut för en olycka eller bli så allvarligt sjuk att du får en långvarig nedsättning av din arbetsförmåga kan slå hårt mot ekonomin.
Trygghetskapitalförsäkringen ger dig ett extra ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Olycksfallsförsäkring

Med olycksfallsförsäkringen får du en ekonomisk grundtrygghet om olyckan är framme. Försäkringen ger dig ett bra skydd för kostnader du kan råka ut för i samband med ett Olycksfall.

Barnförsäkring

Barn brukar vara försäkrade via förskola eller skola. Den försäkringen gäller sällan för sjukdom och inte alltid på barnets fritid.

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkringen är ett utmärkt komplement till den offentliga sjukvården. När du blivit sjuk eller har skadat dig behöver du inte köa.

(* Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Du får heller inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.)

Kontakt Försäkringar

Söderberg & Partners

Kundservice

0771-29 71 44

Epost:

sven.lundgren@
soderbergpartners.se

Adress:

Regeringsgatan 45
111 56 Stockholm