Studentmedlem

Studenter ansöker här

Medlemsregister
Kontakt

08 567 06 430
medlemsregistret
@psykologforbundet.se

Kostnadsfri försäkring i
3 månader

Tack vare att du är ny medlem i Psykolog- förbundet får du automatiskt  en livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring hos Skandia.
Under de tre första månaderna är de kostnadsfria.
Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. 
Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia.
Läs mer här