Bli medlem

De viktigaste medlemsförmånerna är de som rör fackliga- och yrkesfrågor. Men medlemskap i Psykologförbundet är så mycket mer.

 

 • du blir starkare vid förhandlingar om löne- och anställningsvillkor
 • du får vägledning i frågor som rör yrkesetik och yrkesjuridik
 • du får en starkare ställning och ett ekonomiskt skydd i arbetsrättsliga processer
 • du får råd och stöd vid arbetslöshet
 • du omfattas av förbundets etikregler - Det är en kvalitetsgaranti för uppdragsgivaren
 • du ingår i en yrkesgemenskap
 • du får hjälp att utvecklas genom de utbildningar vi anordnar
 • du kan söka till specialistutbildningen som leder fram till specialistbehörighet
 • du får insyn i utredningar och riksdagsbeslut som rör psykologfrågor
 • du får tillgång till och medlemskap i yrkesföreningar
 • du får kontakt med kollegor genom t.ex. internationella kongresser och studiedagar.
 • du får Psykologtidningen hem i brevlådan

Medlemsrådgivning

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se

Kostnadsfri försäkring i
tre månader

Tack vare att du är ny medlem i Psykolog- förbundet får du automatiskt  en livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring hos Skandia.
Under de tre första månaderna är de kostnadsfria.
Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. 
Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia.
Läs mer här