Saco LöneSök

Saco Lönesök

Med Saco Lönesök har du tillgång till årligen uppdaterad unik, yrkesspecifik lönestatistik.

Här kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, arbetsmarknadssektor med mera.
Dessutom publicerar SacoLöneSök också partsgemensam statistik.

 

 

Se film om Saco LöneSök

Medlemsrådgivning

Uppge alltid person- eller medlemsnummer när du kontaktar medlemsrådgivningen

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se