Psykologtidningen nr 1 2017-02-02

Hur lång är min uppsägningstid?

FRÅGA: Jag har nyligen blivit erbjuden ett nytt jobb och önskar omgående sluta hos min nuvarande arbetsgivare. Hur lång uppsägningstid har jag?

Nyheter