Psykologtidningen nr 8 2016-11-01

"Acceptera aldrig muntliga löften"

Även om ett muntligt avtal är bindande, exempelvis om anställningsform, kan det i efterhand vara svårt att bevisa vad som är överenskommet. Det ligger i den anställdes intresse att nedteckna i ett avtal vad man kommit överens om.

Nyheter