Avtal statlig sektor


Information om överenskommelser rörande omställning

(2014-06-18) Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O har idag träffat två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet med ikraftträdande från och med den 1 januari 2015.
Läs mer på Saco-S webbplats

Du som är statligt anställd företräds av Saco-S lokalt.

Vem som är din kontaktperson framgår av en PDF-fil  på Saco-S hemsida:
http://saco-s.se/Saco-S-lokalt/

Vilket kontaktförbund som företräder dig framgår av arbetstagarnyckeln
http://www.saco-s.se/upload/PDF/Arbetstagarnyckeln_2013.pdf


Gemensam kommentar till RALS 2010-T  Arbetsgivarverket och Saco-S

2014-01-08
Genom RALS-T, som träffats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, utvecklas lönebildningen inom staten. Syftet med kommentaren är att utveckla hur centrala parter ser på tillämpningen av ett avtal som skapar mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med lön och anställningsvillkor. Härigenom kan en välfungerande process för lokal lönebildning som utvecklar både verksamheter och medarbetare erhållas.
Läs kommentaren

Medlemsrådgivning

Uppge alltid person- eller medlemsnummer när du kontaktar medlemsrådgivningen

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se