Arbetsmiljöundersökning 2014

Tillsammans med Lunds universitet har Sveriges Psykologförbund under hösten 2014 undersökt medlemmarnas arbetsmiljö. Resultaten presenterades hösten 2015.

Så här säger leg. psykolog och doktorand Elinor Schad, som arbetat med arbetsmiljöundersökningen: 

- De flesta deltagarna i undersökningen trivs på sin arbetsplats och med sitt jobb. Men det finns alltför många som upplever stress och ångest. Att mer än hälften, dvs. 54 %, känner att de har svårt att på grund av arbetet orka med saker som behöver göras därhemma är oroväckande. 

Vi ser också stora skillnader mellan arbetssituationen för män och kvinnor och det måste man undersöka vidare vad det kan bero på, tycker jag. 

Ta del av hela undersökningen här.