Pension

Det svenska pensionssystemet består lite förenklat av tre delar:

Allmän pension

Den regleras i lag och utbetalas av Försäkringskassan.  Läs mer om den allmänna pensionen på Försäkringskassans webbplats

Tjänstepensionen

Den bygger på kollektivavtal som träffats mellan fackförbunden och arbetsgivarna. Den varierar därför beroende på inom vilken sektor du är anställd.

Statlig sektor

Läs mer på Saco-S webbplats

Kommunal sektor

(2014-09-18) Nu får anställda inom kommuner och landsting rätt att flytta pensionskapitalet

Läs om pensionen i kommuner och landsting (Kap-KL)

Privat sektor

Gratis pensionsrådgivning (ITP)

PTKs rådgivningstjänst för pensioner

Privat pensionssparande

Man kan också förstärka sin pension genom att till exempel spara i en privat pensionsförsäkring.

Tungan rätt i mun om arbetsgivaren erbjuder byte av pensionsplan

Från årsskiftet går det även att på kommunal sektor byta tjänstepensionsplan. Detta efter ikraftträdandet av nya avtalet AKAP-KL. Som förhandlare tänker jag att det är bra att det nu går att byta, men att det gäller att tänka efter.
Ett erbjudande som för en viss individ förefaller utmärkt kan för en annan medföra en väsentlig pensionssänkning.
Läs mer

Min pension

En bra överblick över den totala pensionen går att få via minpension.se.
(Du måste logga in med
t ex e-legitimation)