Om Specialistutbildningen

Psykologförbundet driver sedan 1992 en reglerad specialistutbildning för psykologer.

Målet är att specialistordningen för psykologer

 • tillvaratas och erkänns inom skilda verksamheter
 • är offentligt erkänd och finansierad
 • är den självklara vägen för en majoritet av de legitimerade psykologerna
 • leder till en inrättad specialisttjänst
 • innebär att psykologers reella kompetens formaliseras och tillvaratas

Inrättandet av specialisttjänster för psykologer innebär

 • Tillgång till fördjupad psykologisk kompetens
 • Effektivare arbetsmetoder inom det psykologiska området
 • En kvalitetssäkring av verksamheten
 • Ökad möjlighet att bedriva evidensbaserad praktik
 • En jämnare och högkvalitativ psykologverksamhet
 • Ett sätt att rekrytera och behålla skickliga psykologer

Behovet av en statligt erkänd klinisk specialistutbildning för psykologer

 • Ytterst handlar det om att säkerställa patientsäkerheten
 • Det skulle möta hälso- och sjukvårdens behov av kvalificerad psykologisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling
 • Det skulle innebära en transparent kvalitetssäkring av utbildningen
 • Med reglering följer direktiv, och utbildningssatsningen skulle ge en tydligare avkastning för de verksamheter där specialisterna arbetar

Kontakt angående
specialistfrågor


Vanliga frågor FaQ

OBS! Torsdag 22 juni är telefontiden inställd. Trevlig midsommar!

Torsdagar 13.30-15.00

08-567 06 400

Maila gärna ditt
ärende till:
specialist
@psykologforbundet.se