För att underlätta författandet av det skriftliga specialistarbetet har vi tagit fram denna metodkurs!

Kursen syftar till att ge den metodkompetens vi vill att samtliga specialistpsykologer besitter samt att ge handledning på ditt skriftliga specialistarbete, SSA.

Inom ramen för kursen skriver du din projektplan för ditt SSA och får återkoppling av en metodhandledare i seminariegrupper. Kursen är en stark rekommendation till samtliga blivande specialister. På sikt blir kursen ett obligatoriskt moment.

Du är välkommen att gå kursen oavsett hur kort eller långt du hunnit i din process med ditt SSA. Kursen räknas inte med som en av de sex specialistkurserna utan syftar till att öka kunskapen om vetenskaplig metod och kommunikation.