Åtgärder & Behandling

Under denna rubrik samlas kurser för vilka kursinnehållet är inriktat på olika behandlingsmetoder.
Det kan vara alltifrån en kurs i en specifik metod, en behandlingsmanual till mer övergripande interventioner inom ett visst område.

Kontakt

Henrik Johansson
Henrik Johansson
Tjänstledig tom den 30 november 2017
 
Berit Emilsson
Berit Emilsson
Administration
Tel 08-567 06 404
Mobil 0709-67 64 04
berit.emilsson
@psykologforbundet.se