Jobba fackligt

Att vara fackligt förtroendevald är att få förtroendet att representera sina kollegor i relationen med arbetsgivaren. Här möter vi några av de som valt att jobba fackligt.

Tove Gelin, ordförande i Psykologföreningen i Göteborgs stad

Tove GelinHur mycket tid tar det i anspråk att arbeta fackligt?

Det varierar beroende på vilket fackligt uppdrag man har och hur många som är engagerade. Är man flera kan man hjälpas åt. Att vara ledamot i den lokala styrelsen tar ungefär 2-3 timmar i månaden. Som ordförande tar arbetet genomsnittligt ett par timmar i veckan. Förhandlarna arbetar mest under perioden för lönerevision. I vår förening har förhandlarna avsatt arbetstid för att utföra detta.

Läs hela intervjun med Tove

Muhic Adimir, förtroendevald Totalförsvaret

MuhicHur mycket tid tar det i anspråk att arbeta fackligt?

Tidsåtgången varierar kraftig. Under omorganisationstiderna gick det uppemot 3-4 timmar i veckan. När samarbetet med arbetsgivaren fungerar, under optimala förhållanden tar det kanske 30 minuter i veckan.

Vilka är de huvudsakliga uppgifterna?

Huvudsakligen arbetar jag med underlag till samverkansmötena, samverkansfrågor, tillämpningen av arbetsgivarepolitiken och lönepolitiken ur SACO-S perspektiv och våra avtal samt information till medlemmar. Mycket av mitt arbete fokuseras också på ”produktionsfrågor”, kärnverksamhetsfrågor och den psykosociala arbetsmiljö.  

Läs hela intervjun med Muhic

Varför ska jag bli förtroendevald?