Förtroendevalda

Här finns viktig information och verktyg som underlättar arbetet för förtroendevalda.

Specialiststrategi
som förtroendevald

Läs foldern här

Handbok för privat anställda

Facklig handbok för förtroendevalda inom privat sektor har uppdaterats.

Handboken innehåller bland annat Sacoförbundens roll, den svenska modellen, en överblick av uppdrag och verktyg samt vägledning i hur man kan agera som förtroendevald.

Till handboken