Tänk nytt kring psykiatrin!

Patienten i centrum, ökad tydlighet i yrkesrollerna, öppen och transparant vård. Det är några av ingredienserna i det förslag på organisationsmodell som Psykologförbundet tagit fram för att inspirera till nytänkande i psykiatrin. Vad är det som kännetecknar bra respektive mindre bra samarbete? Hur kan vården organiseras efter patienten istället för tvärtom?