Undersökning: Hälften av alla vårdcentraler saknar psykolog

46 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog.

Det visar en kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet låtit göra.  Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

Psykologförbundet har ännu en gång kartlagt tillgången till psykologer på landets 964 vårdcentraler. Förra gången var för två år sedan. Psykologförbundet har siffror för varje vårdcentral i landet med några få undantag.

-  Införandet av ”vårdval” och ”rehabiliteringsgarantin” verkar inte ha fått den inverkan som vi hoppats på. För att kunna erbjuda en vård på lika villkor och efter behov behöver samtliga av landets vårdcentraler kunna erbjuda besök och behandling hos psykolog, säger förbundsordförande Lars Ahlin. 

  • Låt psykolog ingå i basutbudet.

  • Anställ fler psykologer på vårdcentralerna.

  • Ge fler psykologer vårdavtal