För få skolpsykologer

Rekommendationen från Sveriges Psykologförbund är 500 elever per skolpsykolog. I t ex Skåne är snittet 1.503 elever per psykolog och även i Blekinge är det betydligt fler elever per psykolog än rekommenderat.
Det är få kommuner som når denna nivå.

Läs mer och se inslag SVT/Skåne

Läs mer och se inslag SVT/Blekinge


 

Bakgrund

För få skolpsykologer

Det är långt kvar till Psykologförbundets rekommendation att det ska finnas en skolpsykolog per 500 elever i grund- och gymnasieskolan. Det är få kommuner som når denna nivå.

- Förbundets undersökning visar tydligt att det behövs snabba insatser för att fylla regeringens intentioner om elevers rätt till psykologstöd, säger förbundsordförande Anders Wahlberg.

Psykologförbundet vill:

  • Att fler psykologer anställs inom skolan
  • Att psykologer inom skolan arbetar övergripande med elever, personal och organisation
  • Att det är max 500 elever per psykolog