Flyktingkatastrofen

Remissvar om begränsad möjlighet till uppehållstillstånd

(2016-03-15) I sitt remissvar beklagar Psykologförbundet att regeringen föreslår mycket ingripande regeländringar som inskränker möjligheterna till familjeåterförening och försvårar integration. Förbundet saknar en konsekvensanalys. Att inte ens barn får möjlighet återförenas med sina föräldrar strider mot internationella konventioner.

Läs Psykologförbundets remissvar

 

Regeringen kränker barns rättigheter

(2015-11-27) Många i psykologkåren reagerar kraftigt på regeringens uttalande om tillfälliga uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn, samt nekande till familjeåterförening.

Psykologerna reagerar också på den totala frånvaron av vetenskaplig kompetens i förslaget, både när det gäller införandet av medicinsk åldersbestämning, inskränkning av barns asylrätt och de mycket allvarliga psykologiska konsekvenserna som förslaget bär med sig.
Fler än 1000 psykologer har skrivit under i en namninsamling mot regeringens politik.

Se hela namnlistan här

Debattartikel i SvD

Kontakt

Susanne Bertman
Pressansvarig
Susanne Bertman
0709 67 64 13
susanne.bertman
@psykologforbundet.se