Psykologförbundet i Almedalen 2013

Psykiatri på gränsen

Två grannkommuner med liknande befolkningsstruktur, Kongsvinger i Norge och Arvika i Sverige . Ändå är omhändertagandet av invånare med psykisk ohälsa så markant olika. 
I Kongsvinger finns 15 slutenvårdsplatser mot 0 i Arvika. 15 psykologer, mot 1 psykolog.

Paneldebatten blev välbesökt

Det fanns en grundläggande enighet i panelsen om att det behövs fler psykologer i såväl primär som i heldygnsvård. Men om vägen dit debatterades det.

Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKL, Jimmie Trevett,
Ordförande, RSMH,Tomas Eriksson, vice gruppledare i Sthlms läns landsting
och Anders Printz, Psykiatrisamordnare, Socialdepartementet
I panelen satt dessutom Torunn Englo, Specialistpsykolog och
Maria Lindhe, professionsansvarig Psykologförbundet.

Se film från paneldebatten

Läs artikel i Psykologtidningen

Läs artikel i Värmlands Folkblad

Psykologer granskar förskolan
- Får små barn vad de behöver?

Är förskolans verksamhet utformad utifrån aktuell forskning om anknytningsteori, barns språkutveckling och hjärnans sårbarhet ur ett relationsperspektiv?

Stort intresse

Intresset för Psifos seminarium om förskolan var stort. Många trängdes om platserna och arrangörerna var nöjda efteråt.
Det blev en kärnfull debatt om vad som är kvalitet i förskolan för de allra minsta barnen, enligt Psifos ordförande Anna Sandell.

Se film från seminariet

Läs mer i Psykologtidningen

Psykologförbundet deltar självklart även i år - 2014.

Inom kort presenteras tider och program.