Sacos chefsarbete

Här finns Sacos chefssidor


Prenumerera på Sacos nyhetsbrev för chefer

Ur senaste brevet
(2017-06-02)

-Nio faktorer som kan få betydelse för framtidens arbetsmiljö

-Satsning ska ge chefer bättre förutsättningar
 
-Unga tar inte hjälp från chefen


Läs nyhetsbrevet

Prenumerera

 

Lönesättning

Saco lönesök för chefer
Nu med statistik för 2014
Läs mer och logga in till Saco Lönesök

Att sätta lön - Guide till dig som är chef

Chefens värdering av medarbetarnas prestationer

Läs Sacos blogg för chefer
-  Använd psykologisk kunskap i lönesättningsarbetet!
Till bloggen